För studenter på kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp) kurskod 2BM026

Kursen omfattar teoretisk undervisning om reproduktiv hälsa ur ett nationellt, globalt, genus- och interkulturellt perspektiv. Delar av kursen ges på engelska. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Kursstart måndag den 26 december 2022. Schema publiceras 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag 15 januari 2023. 

Schema - föregående läsår

Kontaktuppgifter

Emilija Wilson

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare