För studenter på kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp) kurskod 2BM026

Kursen omfattar teoretisk undervisning om reproduktiv hälsa ur ett nationellt, globalt, genus- och interkulturellt perspektiv. Delar av kursen ges på engelska. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndag den 25 december 2023. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag 14 januari 2024. 

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
MK
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-19