För studenter på kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp) kurskod 2BM026

Kursen omfattar teoretisk undervisning om reproduktiv hälsa ur ett nationellt, globalt, genus- och interkulturellt perspektiv. Delar av kursen ges på engelska. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT22

Kursstart måndag den 16 maj 2022

Kursavslut söndag 5 juni 2022. 

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Emilija Wilson

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare