För studenter på kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp) kurskod 2BM026

Kursen omfattar teoretisk undervisning om reproduktiv hälsa ur ett nationellt, globalt, genus- och interkulturellt perspektiv. Delar av kursen ges på engelska. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT23

Kursstart måndag den 15 maj 2023. Schema publiceras 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag 4 juni 2023. 

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare