För studenter på kursen Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (15 hp) kurskod 1AR022

Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap är den inledande kursen på arbetsterapeutprogrammet. Kursen ger en introduktion till aktivitetsvetenskap och professionen arbetsterapi samt yrkets idéhistoriska utveckling. Den vetenskapliga grunden för arbetsterapi introduceras parallellt med grunderna för yrkesrollen och yrkesutövande. Vetenskaplig teori och metod introduceras tillsammans med verktyg för lärande. Nedan finner du information om upprop, kursplan, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (15 hp), termin 1

Första dagen på höstterminen 2023 äger rum måndagen den 28:e augusti 2023. Då hälsar kursansvarig lärare Katarina Baudin välkommen klockan 09.30 i sal S 104 (entréplan i Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23 (Flemingsberg). Se schemat för ytterligare info.

 

Efter uppropet får alla studenter åtkomst till en sluten kurssida på lärplattformen Canvas med mer information och kursmaterial. 

 

Observera att uppropet alltså är obligatoriskt för att få tillgång till lärplattformen. Om du har förhinder att delta vid detta måste du kontakta kursansvarig lärare och meddela detta i förväg. Fram till uppropet hittar du nedan beskrivningar av upplägget i denna kurs. Observera att denna sida kan komma att uppdateras med aktuell information.

 

Den här kursen är uppdelad i två delar, den första delen läses i början av terminen och del 2 läses i slutet av terminen. Mitt i terminen läser du 1AR024.

Kursdel 2 på denna kurs drar igång måndagen den 11:e december kl 10.00 i sal S 104 (entréplan i Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23 (Flemingsberg). Se schemat för ytterligare info.

 

Kurslitteratur som används under kursens första veckor

Kielhofner, G. (2012/2020). Model of human occupation: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. ISBN:978-9144123523 (2. uppl.) 978-9144068268 (1. uppl.)
Beställ gärna denna bok i god tid! Du kan använda 1. uppl. eller 2 uppl., vilket som går bra. Övrig kurslitteratur kommer att presenteras senare under kursen och behöver ej köpas till kursstart. 

 

Varmt välkomna!

Katarina Baudin (kursansvarig del 1 och 2)

Schema 

Schema Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (del 1 HT23)

Schema Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (del 2 HT23)

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Baudin

Kursansvarig, del 1 och 2

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
KB
Innehållsgranskare:
2023-08-18