För studenter på kursen Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (15 hp) kurskod 1AR022

Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap är den inledande kursen på arbetsterapeutprogrammet. Kursen ger en introduktion till aktivitetsvetenskap och professionen arbetsterapi samt yrkets idéhistoriska utveckling. Den vetenskapliga grunden för arbetsterapi introduceras parallellt med grunderna för yrkesrollen och yrkesutövande. Vetenskaplig teori och metod introduceras tillsammans med verktyg för lärande. Nedan finner du information om upprop, kursplan, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (15 hp), termin 1

Första dagen på terminen, måndagen den 17:e januari 2022 hälsar Anna Brorsson (programdirektor) och Camilla Walles Malinowsky (utbildningsansvarig) välkomna klockan 09.30 via Zoom. Zoomlänken har mejlats till den mejladress som ni har lagt upp i Ladok. Om ni inte har fått länken, kontakta kursansvarig.

Efter uppropet får alla studenter åtkomst till en sluten kurssida på lärplattformen Canvas med mer information och kursmaterial. 

Observera att uppropet alltså är obligatoriskt för att få tillgång till lärplattformen. Om du har förhinder att delta vid detta måste du kontakta kursansvarig lärare och meddela detta i förväg. Fram till uppropet hittar du nedan beskrivningar av upplägget i denna kurs. Observera att denna sida kan komma att uppdateras med aktuell information. 

Schemat för kursen finns nu tillgängligt. Observera att undervisningen tillsvidare sker digitalt under VT 2022.

Den här kursen är uppdelad i två delar, den första delen läses i början av terminen och del 2 läses i slutet av terminen. Mitt i terminen läser du 1AR024.

Kursdel 2 på denna kurs drar igång den 2 maj kl 10.00 i sal S 104 (entreplan i Zanderska huset, ANA 23, Campus Flemingsberg). Se schemat för ytterligare info.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kurslitteratur som används under kursens första veckor

Kielhofner, G. (2012/2020). Model of human occupation: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. ISBN:978-9144123523 (2. uppl.) 978-9144068268 (1. uppl.)
Beställ gärna denna bok i god tid! Du kan använda 1. uppl. eller 2 uppl., vilket som går bra. Övrig kurslitteratur kommer att presenteras senare under kursen och behöver ej köpas till kursstart. 

Varmt välkomna!

Margarita Mondaca (kursansvarig del 1) och Elin Jakobsson (kursansvarig del 2)

Schema

Schema Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (del 1 VT22)

Schema Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap (del 2 VT22)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Ris- och Roslåda

Denna kurs har inslag av VFU/VIL, på sådana kurser kan du som student tycka till i en digital ris- och roslåda om vad som varit bra, och vad som eventuellt varit mindre bra, med din VFU/VIL-period. Mer information och address hittar du här: RisRoslådan

Kontaktuppgifter

Margarita Mondaca

Kursansvarig, del 1

Elin Jakobsson

Kursansvarig, del 2

Eric Asaba

Examinator
08-524 838 38

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare