För studenter på kursen Hematologi - metodik och diagnostik (4,5 hp) kurskod 1BA147

Kursens övergripande mål är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper i hematologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursens övergripande mål är att du efter kursen slut ska ha tillägnat dig grundläggande kunskaper i hematologi.

I kursen behandlas följande områden:

Hematopoes, funktion av blodceller

Grundläggande kunskap om olika hematologiska sjukdomstillstånd och hur dessa kan diagnostiseras.

Stamcellstransplantation

Mikroskopering - morfologisk diagnostik av blod/benmärgsceller

Arbete med patientfall med fokus på relevanta analysmetoder för hematologiska sjukdomar såsom leukemier och anemier

Exempel på diagnostiska metoder för analys av hematologiska maligniteter som praktiseras/berörs i kursen är flödescytometrisk diagnostik, genetisk diagnostik och morfologisk diagnostik.

Vi rekommenderar följande läroböcker i Hematologi: 

Hoffbrand, A. V.; Moss, P. A. H.
Hoffbrand's essential haematology
Seventh edition : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2016 - 369 s.ISBN:978-1-118-40867-4  LIBRIS-ID:18155074 Sök i biblioteket (Länkar till en externa sida.)

Bernadette F.Rodak, Jacqueline H. Carr
Clinical Hematology Atlas

 

 

 

 

Välkomstinformation

Välkomna till kursstart i Hematologi den 19 december!

I kursen kommer ni att ha laborationer i 3 grupper (max 13/14 deltagare per grupp), och ni väljer grupp själva.

Ni kommer också att göra ett minde grupparbete som ni också väljer själva och jag återkommer när grupperna när öppna för val.
 

Vi ses den 19/12 kl 09.00 i sal 4Y! 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Annica Lindkvist

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-12-14