För studenter på kursen Hematologi - metodik och diagnostik (4,5 hp) kurskod 1BA147

Kursens övergripande mål är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper i hematologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursens övergripande mål är att du efter kursen slut ska ha tillägnat dig grundläggande kunskaper i hematologi.

I kursen behandlas följande områden:

Hematopoes, funktion av blodceller

Grundläggande kunskap om olika hematologiska sjukdomstillstånd och hur dessa kan diagnostiseras.

Stamcellstransplantation

Mikroskopering - morfologisk diagnostik av blod/benmärgsceller

Arbete med patientfall med fokus på relevanta analysmetoder för hematologiska sjukdomar såsom leukemier och anemier

Exempel på diagnostiska metoder för analys av hematologiska maligniteter som praktiseras/berörs i kursen är flödescytometrisk diagnostik, genetisk diagnostik och morfologisk diagnostik.

Vi rekommenderar följande läroböcker i Hematologi: 

Hoffbrand, A. V.; Moss, P. A. H.
Hoffbrand's essential haematology
Seventh edition : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2016 - 369 s.ISBN:978-1-118-40867-4  LIBRIS-ID:18155074 Sök i biblioteket (Länkar till en externa sida.)

Bernadette F.Rodak, Jacqueline H. Carr
Clinical Hematology Atlas

 

 

 

 

Välkomstinformation

”Välkomna till kursstart i Hematologi den 17 december!

Kursintroduktion, föreläsningar och workshop kommer i vissa fall att ges på campus, medan andra ges via zoom (se schema).
I kursen ingår tre laborationstillfällen per student och gruppindelning publiceras senast i månadsskiftet nov/dec,

Vi ses den 17/12 kl 09.00 i sal 4Y!” 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Annica Lindkvist

Kursansvarig