För studenter på kursen Hematologi - metodik och diagnostik (4,5 hp) kurskod 1BA147

Kursens övergripande mål är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper i hematologi.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Kursens övergripande mål är att du efter kursen slut ska ha tillägnat dig grundläggande kunskaper i hematologi.

I kursen behandlas följande områden:

Hematopoes, funktion av blodceller

Grundläggande kunskap om olika hematologiska sjukdomstillstånd och hur dessa kan diagnostiseras.

Stamcellstransplantation

Mikroskopering - morfologisk diagnostik av blod/benmärgsceller

Arbete med patientfall med fokus på relevanta analysmetoder för hematologiska sjukdomar såsom leukemier och anemier

Exempel på diagnostiska metoder för analys av hematologiska maligniteter som praktiseras/berörs i kursen är flödescytometrisk diagnostik, genetisk diagnostik och morfologisk diagnostik.

Vi rekommenderar följande läroböcker i Hematologi: 

Hoffbrand, A. V.; Moss, P. A. H.
Hoffbrand's essential haematology
Seventh edition : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2016 - 369 s.ISBN:978-1-118-40867-4  LIBRIS-ID:18155074 Sök i biblioteket (Länkar till en externa sida.)

Bernadette F.Rodak, Jacqueline H. Carr
Clinical Hematology Atlas

 

 

 

 

Välkomstinformation

Välkomna till kursstart i Hematologi den 18 december klockan 09:00 i sal 4Y.

Vi ses den 18/12 kl 09.00 i sal 4Y! 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Annica Lindkvist

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-04-24