För studenter på kursen Hörapparatteknik kurskod 1AU015

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om hörapparaters konstruktion och funktion som en förberedelse inför kommande kurser i hörselrehabilitering.

Kursplan

Schema

Schema hörapparatteknik VT22

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering VT21

Kontaktuppgifter

Martin Eklöf

Kursansvarig
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-03-30