För studenter på kursen Hörapparatteknik kurskod 1AU015

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om hörapparaters konstruktion och funktion som en förberedelse inför kommande kurser i hörselrehabilitering.

Kursplan

Schema

Schema hörapparatteknik VT24

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering VT24

Kursanalys VT24

Kontaktuppgifter

Profile image

Martin Eklöf

Kursansvarig

Åsa Skjönsberg

Examinator
ÅS
Innehållsgranskare:
2024-03-21