För studenter på kursen Hörselpedagogik kurskod 1AU077

Det övergripande målet med denna kurs är att introducera olika pedagogiska metoder, strategier och förhållningssätt för att ge studenten verktyg att kunna förmedla kunskap om hörsel för såväl grupper som för enskilda. Kursen bygger vidare på kurserna Klinisk audiologi 3 och Professionell utveckling 1, 2 och 3.

Kursplan

Helene Bergström

Kursansvarig/examinator
HB
Innehållsgranskare:
2023-06-16