För studenter på kursen Hörselpedagogik kurskod 1AU077

Det övergripande målet med denna kurs är att introducera olika pedagogiska metoder, strategier och förhållningssätt för att ge studenten verktyg att kunna förmedla kunskap om hörsel för såväl grupper som för enskilda. Kursen bygger vidare på kurserna Klinisk audiologi 3 och Professionell utveckling 1, 2 och 3.

Kursplan

Schema

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering  VT-22

Kursanalys VT-22

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursansvarig/examinator