För studenter på kursen Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi (3 hp) kurskod 1AR039

Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi läser du under den sista terminen i arbetsterapeutprogrammet. Under kursen studerar en interprofessionell studentgrupp tillsammans mot samma lärandemål som bedöms på individbasis av yrkesspecifik handledare. Lärandemålen finns beskrivna i kursplanen. Här testas och övas kunskaperna i att samarbeta interprofessionellt på en vårdavdelning där alla professioners kompetenser behövs.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till den sista VFU-perioden på arbetsterapeutprogrammet! Kursen som också kallas KUA (Klinisk UtbildningsAvdelning) går i perioder om 2 veckor över en stor del av terminen med start v. 36 (4:e september) fram till och med v. 47 (24:e november) under höstterminen 2023.

 

KUA för arbetsterapeutstudenter finns på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset. Sjukhusen har något olika upplägg på kursen avseende scheman, se noga efter vad som gäller och läs studieguiden som kommer att läggas upp i kursrummet i canvas.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

KUA-schemat är individuellt och mer information anslås i Canvas vid kursstart.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Sofie Eriksson

Kursansvarig lärare
0737058338

Birgit Heuchemer

Kontaktlärare på KI för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Camilla Malinowsky

Examinator och kontaktlärare på KI för Danderyds sjukhus

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
EH
Innehållsgranskare:
2023-08-25