För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Programöversikt - Kompletterande utbildning för läkare (KUL)

Här hittar du utbildingsplan, programmets kurser och terminsöversikt.

Programmets kurser

Programmet består av teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fyra kurser motsvarande totalt 60 högskolepoäng.

Termin 1:
 

7KL000 Grundläggande kurs - 30 hp

 

Termin 2:
 

7KL001 Fördjupningskurs - 22,5 hp

7KL004 Samhälls- och författningskunskap - 4,5 hp, denna kurs hålls av Institutionen för Global Folkhälsa (i Solna)

7KL003 Ämnesövergripande integration - 3 hp

 

Utbildningsplan 7KL10

https://utbildning.ki.se/programme-syllabus/7KL10

 

Terminsöversikt

HT 2021: 2021-08-30 - 2022-01-16 

Grundläggande kurs 7KL000

VT 2022: 2022-01-17 - 2022-06-05

Fördjupningskurs 7KL001, Samhälls- och författningskunskap 7KL004, fortsättning fördjupningskurs 7KL001, Ämnesövergripande integration 7KL003