För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och ansvarsområden för oss som jobbar med psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet. Via länk hittar du också övrig personal på KCP. Välkommen att höra av dig!

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)

Besöksadress

Du hittar oss i Vårdhuset, Liljeholmstorget 7, med ingång från Liljeholmens galleria, hiss B, plan 6.

Det finns många ingångar till Vårdhuset och hiss B, men om du använder ingången i hörnet där gallerian möter tunnelbanehuset vid ditt första besök, går upp för trappan och sedan tar sikte på skyltning mot hiss B, så kommer du rätt.

Sök din resa på www.sl.se
Vår hållplats är "Liljeholmen" oavsett om du kommer med T-bana, buss eller tvärbana. 

Du som kommer med bil hänvisas till parkeringen i Liljeholmens galleria, vanlig p-avgift gäller där.

Postadress

Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7B
117 63 Stockholm

Programdirektor (PD), ordf programråd

Jonas Ramnerö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, PhD, enhetschef KCP
jonas.ramnero@ki.se, 070 484 38 37

 • Övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inkl.
 • Kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser

Studierektor

Hanna Sahlin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med dr
hanna.sahlin@ki.se, 072 201 36 53

 • Tilldelning av VFU-platser
 • Övergripande ansvar för planering, genomförande och utveckling av utbildning på KCP

Examinator

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidan Programöversikt

 • Betyg på kurs
 • Ansvarig för att kursens examination får en lämplig utformning och att rättningen/ bedömningen blir konsekvent (även om arbetet med att formulera eller rätta tentamensskrivningar eller muntligt examinera studenter kan delegeras till andra examinerande lärare)
 • Anpassning för dig med funktionsvariation
 • Frånvaro från obligatoriska undervisningsmoment
 • Avstämning inför examination på ej aktuell kursplan

Kursansvarig lärare (ibland samma som examinator)

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidan Programöversikt

 • Ansvar för kursens upplägg och genomförande
 • Fördelning av handledaruppdrag
 • Rekrytering av lärare
 • Avstämning inför kursdeltagande med senare kull (efter kontakt med programstudievägledare)

Programadministratör

Mariana Raneva Ivanova
mariana.raneva.ivanova@ki.se eller på kontoret på plan 6

 • Kursadministratör för programmets kurser
 • Kursscheman
 • Lokaler
 • Ansökan om TG på kurs
 • Protokoll från psykoterapeutprogrammets programråd
 • m.m.

Teknisk administration

Katarina Back
katarina.back@sll.se, 072 510 29 88

 • Passerkort
 • Teknisk hjälp allmänt
 • JoBSH
 • eTjänstekort

Sara Norring
sara.norring@ki.se, 072 529 11 86

 • Teknisk hjälp allmänt
 • Administration kring VFU-placeringar (studentdomän, diktafoner)

All personal på Kompetenscentrum för psykiatri (KCP)

Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till samtlig personal inom KCP:s olika forskargrupper och utbildningar.

Utbildningskansli CNS

Övergripande utbildningsfrågor hanteras vid ett utbildningskansli med placering på CNS centrala administration, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset på KI Campus i Solna. Där finns bland annat grundutbildningsansvarig (GUA), en programstudievägledare och en programhandläggare. 

OBS! Under Coronapandemin kan vi tyvärr bara ta emot besök på kontoret efter överenskommelse, eftersom vi i huvudsak arbetar på distans.

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, hiss 1, plan 5
171 77 Stockholm

Programstudievägledare för bland annat psykoterapeutprogrammet

Camilla Norin
camilla.norin@ki.se
08-524 824 41

 • Personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • Information om utbildningen till både antagna och presumtiva studenter
 • Studieuppehåll och återupptag av studier
 • Hjälp med studieplanering
 • Dispensärenden för tillträde till högre termin
 • Information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Programhandläggare för bland annat psykoterapeutprogrammet

Åsa Borglund
asa.borglund@ki.se
08 524 861 43

 • Ansökan om tillgodoräknande på del av program
 • Protokoll från UN CNS
 • Arvoden studentrepresentanter i UN CNS

Ledamöter i programråd och utbildningsnämnd (UN)

På sidan Programmets organisation hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöter i psykoterapeutprogrammets programråd och UN CNS.