För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Ny student

Välkommen till Magisterprogrammet i arbete och hälsa Hösten 2024.

Program- och kursstart

Nästa programstart är HT24. Programmet ges mestadels på distans men Campusdagar kan förekomma.

Information om ansökan

Antagningsstatistik

Följ antagningsstatistiken på UHR:s hemsida: Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Programmets innehåll

Läs mer om programmet samt om innehållet i respektive kurs på https://utbildning.ki.se/student/programoversikt-6

Aktivera studentkonto

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna som du hittar här: Mitt studentkonto

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

OBS! Om du använder en privat e-post, se då till att vidarebefordra mejlen för att inte gå miste om viktig information från KI.

Registrering

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: 3AH015 Arbetsliv och Hälsa.

Vill du kontrollera din registrering kan du alltid logga in i Ladok. 

Här hittar du kursplanen för programmets första kurs, här finns också kursens rekommenderade litteratur: Arbetsliv och Hälsa

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen

Välkommen till KI!

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Profile image

Jenny Selander

Programdirektor
852480029
Profile image

Emma Brulin

Vice programdirektor
0730526602
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare/programhandläggare
JS
Innehållsgranskare:
2024-01-11