För studenter på kursen Mångfald, social inklusion och hälsa (5 hp) kurskod 1AR029

Kursen introducerar teorier om mångfald och sociala strukturer under den tredje terminen i arbetsterapeutprogrammet. Ni kommer att reflektera kring dessa teorier i relation till studiebesök vid verksamheter som arbetar med social inkludering eller med att förebygga social exkludering. Ni kommer att samla in och värdera information med relevans för mångfald, inklusion och hälsa utifrån teorierna kopplat till studiebesöken och olika villkor för hälsa – nationellt och internationellt.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till kursen mångfald, social inklusion och hälsa!

Höstterminen 2023 startar kursen den 4 december (v. 49 2023) och pågår sedan  t o m 12 januari (v. 2 2024). Se schema för ytterligare info.

 

I kursen ingår ett studiebesök på en verksamhet som ni själva identifierar, väljer och kontaktar (VFU). Verksamheten ska "arbeta för social inkludering och/eller för att motverka social exkludering". Se schema för mer info.

OBS! Eftersom kursen är kort behöver ni börja fundera över lämplig plats för studiebesök innan kursstart. Mer information inför studiebesöket finns i kursrummet i canvas som ni bjuds in till ungefär en vecka före kursstart.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om webbregistrering.

Schema

Ramschema för Mångfald, social inklusion och hälsa HT23 tillgängliggörs här senast 4 veckor innan kursstart

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Linda Timm

Kursansvarig

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
LT
Innehållsgranskare:
2023-08-28