För studenter på kursen Moment Utveckling Huddinge kurskod 2LK111

Kursen ges som moment inom Klinisk medicin-inriktning reproduktion och utveckling 22,5 hp på Läkarprogrammets T10.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkomna till kursen i Pediatrik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

 

Nedan presenteras mer detaljerade ramscheman för hur föreläsnings- och seminarieschema samt VFU schema kan se ut för moment utveckling i Huddinge.

 

På kurssidan i Canvas presenteras ramschema för kommande termin senast fyra veckor innan kursstart och ett färdigt personligt schema med namn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart.

 

Exempel ramschema moment Utveckling Huddinge

Kursvärdering och kursanalys Utveckling Huddinge

Kontaktuppgifter

Karl Hildebrand

Kursledare

Nina Risti

Administratör
+46852488913
KH
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-04-10