För studenter på kursen Moment Utveckling SÖS kurskod 2LK111

Moment Utveckling omfattar barnmedicin, barnpsykiatri, barnkirurgi och barnhälsovård. Barnkirurgiska blocket omfattar en vecka, förlagt till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna.

Målsättningen med vår kurs är att du efter den ska kunna vikariera som underläkare vid en barnklinik eller på en allmänläkarmottagning med barnpatienter. VFU är en central del av kursen där studenten är placerad främst vid Sachska barnsjukhuset SÖS men även vid BUMM i Söderort.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till oss på Södersjukhuset och moment utveckling. Kursen är på helfart och pågår i 6 veckor.

Kull 1:  15/1 - 29/2- 24

Kull 2:  5/3 - 26/4 -24

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen är öppen från och med en vecka innan kursstart till och med 2 dagar efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens innehåll

Moment Utveckling omfattar barnmedicin, barnpsykiatri, barnkirurgi och barnhälsovård. Barnkirurgiska blocket omfattar en vecka, förlagt till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, där jourarbetet även kan omfatta kvällsjour.

Antalet barn som söker sjukvård är stort. De flesta är under tre år och kommer för enkla åkommor, framför allt infektioner. Naturligtvis kommer även barn med svåra sjukdomar. Kursen lägger därför stor vikt vid att lära dig undersöka och bedöma små barn och hantera situationen när föräldrar söker med sina barn som ofta är ovilliga till undersökning. Avdelningstjänstgöringen sker med stöd av kliniska amanuenser, vilka handleder studenterna i att självständigt handlägga patienterna. Du tjänstgör även på akutmottagningen.

Schema SÖS

Nedan hittar ni exempel på hur två olika scheman kan se ut.

På kurssidan i Canvas presenteras ramschema för kommande termin senast 4 veckor innan kursstart samt schema med namn publiceras på Canvas kurssida senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör
Profile image

Martina Persson

Momentansvarig Södersjukhuset
Profile image

Aida Wahlgren

Examinator
MP
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-04-10