För studenter på kursen Nervsystemets struktur och funktion kurskod 1AU071

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta de grundläggande kunskaper om nervsystemets struktur och funktion som ligger till grund för att förstå hörselsystemets funktion och patologi, som behandlas i kommande kurser.

Kursplan

Schema

Schema nervsystemets struktur och funktion HT22

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT-22

Kursanalys HT-22

Kontaktuppgifter

Anna-Stina Thorssell Ahlm

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936