För studenter på kursen Pedagogik (7,5 hp) kurskod 1AR030

Under den tredje terminen i arbetsterapeutprogrammet kommer du bland annat att läsa pedagogik. Pedagogikkursen fokuserar på lärande och hur lärande kan stödjas. Lärande är viktigt för människor när de möter förändring och behöver insatser som till exempel arbetsterapi. Kursens mål är att du ska inhämta kunskap om pedagogiska teorier som är av betydelse för arbete med människor. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursen ges på heltid fr o m 19:e februari t o m den 20:e mars vårterminen 2024. Se schemat fär ytterligare datum och tider, samt lokalhänvisningar.

I kursen använder vi de olika studieaktiviteterna som ett material för att tillämpa det vi går igenom. Vi kombinerar olika nutida pedagogiska arbetsformer och ger utrymme för er studenter att påverka de praktiska momenten.

Du kan förbereda dig för kursen genom att formulera den förståelse du har av lärande samt vad du grundar den förståelsen på.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema kursen Pedagogik VT24

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Staffan Josephsson

Kursansvarig
Profile image

Sofia Vikström

Examinator
852483802
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
852486387
SJ
Innehållsgranskare:
2024-01-11