För studenter på kursen Professionell utveckling 2 kurskod 1AU031

Kursen är en fortsättning på strimman i professionell utveckling och omfattar 1,5 hp av totalt 6 hp för hela utbildningsprogrammet. Det övergripande målet med strimman är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Helene Bergström

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
HB
Innehållsgranskare:
2023-02-14