För studenter på kursen Psykologi (7,5 hp) kurskod 1AR027

Kursen har som mål att du ska tillägna dig kunskap om en del psykologiska begrepp. Kursen syftar till att bidra till din utveckling av ett professionellt förhållningssätt och din handlingsberedskap inför möten med människor inom arbetsterapeutens verksamhetsområde.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för arbetsterapeutprogrammet.

Ramtider för HT20 är 14/12 - 17/1

Kontaktuppgifter

Tove Wahlund

Kursansvarig och examinator

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68