För studenter på kursen Psykologi (7,5 hp) kurskod 1AR027

Kursen har som mål att du ska tillägna dig kunskap om en del psykologiska begrepp. Kursen syftar till att bidra till din utveckling av ett professionellt förhållningssätt och din handlingsberedskap inför möten med människor inom arbetsterapeutens verksamhetsområde.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för arbetsterapeutprogrammet.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. 

Examination och omexamination

Ordinarie tillfälle för tentamen på kursen sker sista kursveckan varje termin (januari respektive juni varje år). Ett omtentamenstillfälle erbjuds inom några veckor efter det ordinarie tillfället.

Övrigt obligatoriskt moment i kursen består av deltagande på två seminarier i samtalsmetodik. Vid eventuell frånvaro på seminariet kan studenten komplettera först vid efterföljande termins seminarium.

Ramtider VT23 1/5 - 4/6

Ramtider HT23 12/12 - 14/1

Schema

Schema HT23

Kontaktuppgifter

Tove Wahlund

Kursansvarig och examinator

Johanna Olsson

Kursadministratör
TW
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2023-11-17