För studenter på kursen Psykologi kurskod 1AU065

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper i psykologi inför kommande kurser på programmet.

Kursplan

Schema

Schema psykologi HT23

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Anna-Stina Thorssell Ahlm

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
AT
Innehållsgranskare:
2023-10-23