För dig som är student på Psykologprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På psykologprogrammet på KI finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation, se nedan. På denna sida hittar du också information om kraven för att få delta i VIL/VFU på psykologprogrammet. Läs anvisningarna noga, både här och på de webbsidor som länkas till hos Region Stockholm.

Det här behöver du göra som student på psykologprogrammet:

Termin 1

1. Genomför JoBSH-kursen. 

2. Fotografera dig för eTjänstekort under drop-in, inom 90 dagar från godkänd JoBSH-kurs. Klicka här för att se öppettider och adress: https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

3. Boka tid för att hämta ut kortet, när det är klart och du har fått dina PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress. Du måste hämta ut ditt eTjänstekort inom 90 dagar efter att du har fotograferat dig - sedan makuleras kortet automatiskt. 

Termin 3

4. Fyll i hälsodeklarationen för att få ett hälsointyg från Studenthälsan på KI. 

 

Mer information om varje steg finns längre ner på sidan.

JoBSH och eTjänstekort (termin 1)

JoBSH

JoBSH är en grundläggande utbildning på webben i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är viktigt att du blir godkänd på JoBSH-kursen innan det första studiebesöket på termin 1. Sista dagen att genomföra utbildningen är därför den 1 november!

Godkänd JoBSH-kurs är ett krav för att få delta i studiebesöket, maila därför ditt kursintyg till ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter. Kravet på kursintyg från JoBSH-kursen gäller även dig som redan har ett eTjänstekort genom arbetet.

Läs Regionens information om JoBSH-kursen och följ deras anvisningar noga. 

Du hittar JoBSH-kursen i Regionens lärplattform, Lärtorget.

eTjänstekort

När du har godkänts på JoBSH-kursen, ska du snarast men tidigast dagen efter fotografera dig för ditt eTjänstekort. Följ Regionens anvisningar för detta. Efter fotografering tar det ca två veckor tills du får information om att ditt eTjänstekort är klart för uthämtning. Du måste hämta ut ditt eTjänstekort inom tre månader efter att du har fotograferat dig - sedan makuleras kortet automatiskt. Se därför till att hämta ut ditt kort direkt när du fått kuvertet med koder för detta hemskickat till din folkbokföringsadress. Det är viktigt att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut. Följ de anvisningar om uthämtning som du får från Region Stockholm.

All information om fotografering och hur du hämtar ut ditt eTjänstekort hittar du på följande sidor hos Region Stockholm:

Vid frågor om fotografering eller uthämtning, kontakta i första hand Regionens IT-support.

Om du redan har eTjänstekort genom arbetet, behöver du inte skaffa ett nytt. 

Kortet gäller i fyra år, därefter måste nytt kort beställas. Du ansvarar själva för att kontakta ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter i god tid innan det gamla kortet slutar gälla.

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från lärosätet för att utfärda ett nytt kort. Mejla ditt namn och personnummer till ansvarig administratör för eTjänstekort, se Kontaktuppgifter.

Borttappade koder

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt eTjänstekort eller har förlorat ditt pinkodskuvert kan du ringa till IT Servicedesk, telefonnummer 08-123 700 20 för att få hjälp.

Viktig information om uppgradering av eTjänstekort

Du som har ett eTjänstekort utfärdat före 2020-02-18 behöver uppgradera detta till SITHS e-id (ett kort med LoA3, högre säkerhetsklass än ditt nuvarande kort). Observera att endast ordinarie kort kan uppgraderas, inte reservkort.

Uppdateringen behöver genomföras senast den 9 december 2021 för att du ska ha fortsatt tillgång till systemen. Nya kort som beställts från och med den 18 februari 2020 har levererats med det nya certifikatet och behöver därför inte uppdateras.

På Regionens sida https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/ finns en manual för hur du uppgraderar ditt eTjänstekort och all annan information som du kan behöva.

Behöver du hjälp med uppgraderingen? Boka då en tid för fotografering på Hälsingegatan och ta med dig ditt kodbrev https://bokatidetjanstekort-lind.sll.se/bookingcalendar?bookingType=1

Vid frågor om uppgraderingen samt beställning av nytt kodbrev, kontakta Regionens IT Servicedesk på tel 08-123 700 20 eller genom att fylla i formuläret.

Hälsodeklaration och hälsointyg (inför termin 4)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska göra VIL i Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och kunna uppvisa ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar termin 4, och det ska sedan alltid visas upp första dagen på dina VIL-placeringar. 

Det är Studenthälsan på KI som utfärdar hälsointyget. Beroende på svaren i din hälsodeklaration kommer de eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter eller en hälsoundersökning. Kontakt sker då via telefon eller sms. Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, så ta i god tid reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft.

All information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.
Läs också gärna Studenthälsans FAQ om hälsodeklaration och hälsointyg. Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Obs! att hälsointyget skickas med post till din adress som du har i Ladok.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen.

Du som genom din anställning inom Region Stockholm redan har ett hälsointyg, behöver inte göra en ny hälsodeklaration eller skaffa ett ytterligare hälsointyg.

VIL/VFU-tillfällen på psykologprogrammet

Översikt VIL/VFU per kurs på psykologprogrammet
Kurs Termin Innehåll/upplägg Antal dagar Studietakt
Experimentell psykologi 1 Studiebesök i hälso- och sjukvård. 0,5 Helfart
Hälsopsykologi 4 Auskultation på beteendemedicinska eller somatiska enheter. 4 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Studiebesök (halvgrupp) på hjärnskadeavdelning, Danderyds sjukhus. 1 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Auskultation inom psykiatrisk verksamhet. 4 Helfart
Psykologarbete bland barn och ungdom 5 Observation av personal/ barn på förskola, samt återkoppling till personal. 2 Helfart
Arbets- och organisationspsykologi 2 6 Behovsanalys, utredning och planering av intervention för ett reellt företag/organisation under handledning. Konsultinsats företag/org. under handledning (fältarbete i grupp) Helfart
Klinisk psykologi 2 7 Psykoterapi via internet under handledning. 10 Helfart
Psykologpraktik 8 Psykologpraktik i somatisk och psykiatrisk hälso-/ sjukvård, skola och/ eller organisation. 65 (13 veckor heltid) Helfart
Klinisk metod inom psykologiområdet 8 Besök på aktuell mottagning inför T9-T10. Träff med blivande psykoterapihandledare. 0,5 Helfart
Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 9, 10 Psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Studenten träffar patient på VC eller öppenpsykiatrisk mottagning. ca 0,5 dag/vecka under två terminer (motsvarande ca 15 dagar). Psykologisk behandling/psykoterapi under handledning. En session per vecka i primärvård. Tillkommer handledning/underv. mellan sessioner. Deltid hela T9 och T10 motsvarande 3 veckor helfart.