För dig som är student på Psykologprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På psykologprogrammet på KI finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation, se nedan. På denna sida hittar du också information om kraven för att få delta i VIL/VFU på psykologprogrammet. Läs anvisningarna noga, både här och på de webbsidor som länkas till hos Region Stockholm.

Det här behöver du göra som student på psykologprogrammet:

 

Termin 1

1. Genomför JoBSH-kursen. 

2. Fotografera dig för e-tjänstekort under drop-in, inom 90 dagar (efter det försvinner beställningen) från godkänd JoBSH-kurs. Klicka här för att se öppettider och adress. 

3. När kortet är klart skickas det till din folkbokföringsadress via post. För att e-tjänstekortet ska fungera måste du aktivera kortet personligen hos id-administratör på det kortkontor som du fotograferade dig på. För att aktivera kortet måste du:

  • ha det nya e-tjänstekortet med dig
  • ha giltig svensk fysisk id-handling med dig. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.

Om fotot togs på Lindhagensterassen aktiveras kortet på Lindhagensterrassen 1, plan 3 helgfria vardagar på drop in-tid. Om fotot togs på kortkontoret på Södersjukhuset aktiveras kortet på Södersjukhuset receptionen, Hus 48, Sjukhusbacken 14, helgfri vardag.

 

Termin 3

Fyll i hälsodeklarationen för att få ett hälsointyg från Studenthälsan på KI. 

 

Termin 4, 15 februari

Beställ: "utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" via Polisens e-tjänst för detta SENAST 15 februari. 

 

 

Mer information om varje steg finns längre ner på sidan.

JoBSH och eTjänstekort (termin 1)

JoBSH

JoBSH är en grundläggande utbildning på webben i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är viktigt att du blir godkänd på JoBSH-kursen innan det första studiebesöket på termin 1. Sista dagen att genomföra utbildningen är därför den 15 september 2024!

Godkänd JoBSH-kurs är ett krav för att få delta i studiebesöket, maila därför ditt kursintyg till ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter. Kravet på kursintyg från JoBSH-kursen gäller även dig som redan har ett e-tjänstekort genom arbetet.

Information om JoBSH-kursen, läs anvisningarna noga. 

Du hittar JoBSH-kursen i Regionens lärplattform, Lärtorget.

E-tjänstekort

När du har godkänts på JoBSH-kursen, ska du snarast men tidigast dagen efter fotografera dig för ditt e-tjänstekort. Följ Regionens anvisningar för detta. All information om e-tjänstekort, fotografering och aktivering av kortet finns på Region Stockholms sida om e-tjänstekort för studenter (även FAQ, adress och öppettider). Vid alla frågor om fotografering eller aktivering av e-tjänstekort, kontakta i första hand Regionens IT-support.

Om du redan har e-tjänstekort genom arbetet, behöver du inte skaffa ett nytt. 

Kortet gäller i fem år, därefter måste nytt kort beställas. Du ansvarar själva för att kontakta ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter i god tid innan det gamla kortet slutar gälla.

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från lärosätet för att Regionen ska utfärda ett nytt kort. Mejla ditt namn och personnummer till psykologprogrammets administratör för eTjänstekort, se Kontaktuppgifter.

Arbetstider

Arbetsplatsens tider och rutiner gäller, vilket innebär att dag- och kvällspass förekommer.

Spärrat kort/ borttappade koder

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt e-tjänstekort eller har förlorat ditt pinkodskuvert ska du kontakta Region Stockholms IT-support.

Hälsodeklaration och hälsointyg (inför termin 4)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska göra VIL i Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och kunna uppvisa ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar termin 4, och det ska sedan alltid visas upp första dagen på dina VIL-placeringar. 

Det är Studenthälsan på KI som utfärdar hälsointyget. Beroende på svaren i din hälsodeklaration kommer de eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter eller en hälsoundersökning. Kontakt sker då via telefon eller sms. Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, så ta i god tid reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft.

All information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.
Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen.

Du som genom din anställning inom Region Stockholm redan har ett hälsointyg, behöver inte göra en ny hälsodeklaration eller skaffa ett ytterligare hälsointyg.

Utdrag ur belastningsregistret (termin 4, senast 15 februari)

För att skapa en trygg och säker vårdmiljö för barn och ungdomar, gäller fr o m höstterminen 2024 ett krav om att alla studenter ska uppvisa utdrag från belastningsregister inför VIL inom BUP och Habilitering och Hälsa.

Det utdrag som gäller kallas "utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg", och beställs via polisens e-tjänst för detta. De belastningar som syns i utdraget är endast grova brott som regelverket bedömt vara diskvalificerande för arbete med barn. 

Du kommer att få instruktioner från programmet om när och vart du ska skicka ditt utdrag (vid placering inom Habilitering och Hälsa). Det är viktigt att du följer de instruktioner som du får. Vid placering på BUP skickas utdraget antingen digitalt eller i pappersform till:

Digitalt utdrag skickas som pdf via e-post från din digitala brevlåda till e-post: bup.hr.slso@regionstockholm.se

Utdrag i pappersform skickas i original till postadress:

BUP Stockholm

HR-administration

Lokalt verksamhetsstöd

Box 17222, 104 62 Stockholm

Icke uppvisat utdrag leder till att studenten nekas utbildningsplats inom BUP. Vid belastning informerar BUP:s VIL- samordnare skyndsamt lärosätets VIL-samordnare, om att hinder för VIL inom BUP föreligger. Innehållet delges ej och utdraget sparas inte av verksamheten. Utdrag i pappersformat kan hämtas tillbaka av studenten. Om det inte sker inom två veckor efter uppstart av VIL kommer utdraget att förstöras.

Ditt utdrag är giltigt i 1 år och kan visas flera gånger.

Riskbedömning av gravida eller ammande studenters studiemiljö

Du som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning av din studiemiljö inför din VFU-placering. Syftet är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i sin studiemiljö som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Informera alltså gärna kursansvarig lärare eller någon annan på programmet om din situation!

Särskilda skäl till förtur vid VFU-placering

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om förtur vid tilldelningen av VFU-platser inför praktiken på termin 8, se av UN CNS fastställda regler om förtur vid VFU-placering. Mer information om ansökan och blankett för detta får du i Canvas under din termin 7.

VIL/VFU-tillfällen på psykologprogrammet

Översikt VIL/VFU per kurs på psykologprogrammet
Kurs Termin Innehåll/upplägg Antal dagar Studietakt
Introduktion till psykologi 1 Studiebesök i hälso- och sjukvård. 0,5 Helfart
Hälsopsykologi 4 Auskultation på beteendemedicinska eller somatiska enheter. 4 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Studiebesök (halvgrupp) på hjärnskadeavdelning, Danderyds sjukhus. 1 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Auskultation inom psykiatrisk verksamhet. 4 Helfart
Psykologarbete bland barn och ungdom 5 Observation av personal/ barn på förskola, samt återkoppling till personal. 2 Helfart
Arbets- och organisationspsykologi 2 6 Behovsanalys, utredning och planering av intervention för ett reellt företag/organisation under handledning. Konsultinsats företag/org. under handledning (fältarbete i grupp) Helfart
Valbara kurser 6 Se aktuellt utbud Se kurswebb Se kurswebb
Klinisk psykologi 2 7 Psykoterapi via internet under handledning. 10 Helfart
Psykologpraktik 8 Psykologpraktik i somatisk och psykiatrisk hälso-/ sjukvård, skola och/ eller organisation. 65 (13 veckor heltid) Helfart
Klinisk metod inom psykologiområdet 8 Besök på aktuell mottagning inför T9-T10. Träff med blivande psykoterapihandledare. 0,5 Helfart
Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 9, 10 Psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Studenten träffar patient på VC eller öppenpsykiatrisk mottagning. ca 0,5 dag/vecka under två terminer (motsvarande ca 15 dagar). Psykologisk behandling/psykoterapi under handledning. En session per vecka i primärvård. Tillkommer handledning/underv. mellan sessioner. Deltid hela T9 och T10 motsvarande 3 veckor helfart.
Profile image

Camilla Norin

VIL/VFU Studiebesök T1, auskultationer T4, auskultation T6 & psykologpraktik T8
Profile image

Cecilia Fyring

VIL/VFU T9 & T10
ÅB
Innehållsgranskare:
Camilla Norin
2024-05-20