För dig som är student på Psykologprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På psykologprogrammet på KI finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation, se nedan. På denna sida hittar du också information om kraven för att få delta i VIL/VFU på psykologprogrammet. Läs anvisningarna noga, både här och på de webbsidor som länkas till hos Region Stockholm.

Det här behöver du göra som student på psykologprogrammet:

Termin 1

1. Genomför JoBSH-kursen. 

2. Fotografera dig för eTjänstekort under drop-in, inom 90 dagar från godkänd JoBSH-kurs. Klicka här för att se öppettider och adress. 

3. När du har fått dina PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress, hämtar du ut kortet på drop-in. Du måste hämta ut ditt eTjänstekort inom 90 dagar efter att du har fotograferat dig - sedan makuleras kortet automatiskt. Klicka här för att se öppettider för att hämta kortet.

Termin 3

4. Fyll i hälsodeklarationen för att få ett hälsointyg från Studenthälsan på KI. 

 

Mer information om varje steg finns längre ner på sidan.

JoBSH och eTjänstekort (termin 1)

JoBSH

JoBSH är en grundläggande utbildning på webben i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är viktigt att du blir godkänd på JoBSH-kursen innan det första studiebesöket på termin 1. Sista dagen att genomföra utbildningen är därför den 10 september 2023!

Godkänd JoBSH-kurs är ett krav för att få delta i studiebesöket, maila därför ditt kursintyg till ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter. Kravet på kursintyg från JoBSH-kursen gäller även dig som redan har ett eTjänstekort genom arbetet.

Information om JoBSH-kursen, läs anvisningarna noga. 

Du hittar JoBSH-kursen i Regionens lärplattform, Lärtorget.

eTjänstekort

När du har godkänts på JoBSH-kursen, ska du snarast men tidigast dagen efter fotografera dig för ditt eTjänstekort. Följ Regionens anvisningar för detta. Efter fotografering tar det ca två veckor tills du får information om att ditt eTjänstekort är klart för uthämtning - följ då i detalj anvisningarna från Regionen för att hämta ut ditt kort! Obs! att du måste hämta ut ditt eTjänstekort inom tre månader efter att du har fotograferat dig - sedan makuleras kortet automatiskt. Se därför till att hämta ut ditt kort direkt när du fått kuvertet med koder för detta hemskickat till din folkbokföringsadress.

All information om eTjänstekort, fotografering och hur du hämtar ut ditt kort hittar du på Region Stockholms sida om eTjänstekort för studenter (även FAQ, adress och öppettider). Vid alla (!) frågor om fotografering eller uthämtning, kontakta i första hand Regionens IT-support.

Om du redan har eTjänstekort genom arbetet, behöver du inte skaffa ett nytt. 

Kortet gäller i fyra år, därefter måste nytt kort beställas. Du ansvarar själva för att kontakta ansvarig administratör, se Kontaktuppgifter i god tid innan det gamla kortet slutar gälla.

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från lärosätet för att Regionen ska utfärda ett nytt kort. Mejla ditt namn och personnummer till psykologprogrammets administratör för eTjänstekort, se Kontaktuppgifter.

Arbetstider

Arbetsplatsens tider och rutiner gäller, vilket innebär att dag- och kvällspass förekommer.

Spärrat kort/ borttappade koder

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt eTjänstekort eller har förlorat ditt pinkodskuvert ska du kontakta Region Stockholms IT-support.

Hälsodeklaration och hälsointyg (inför termin 4)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska göra VIL i Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och kunna uppvisa ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar termin 4, och det ska sedan alltid visas upp första dagen på dina VIL-placeringar. 

Det är Studenthälsan på KI som utfärdar hälsointyget. Beroende på svaren i din hälsodeklaration kommer de eventuellt kontakta dig för kompletterande uppgifter eller en hälsoundersökning. Kontakt sker då via telefon eller sms. Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, så ta i god tid reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft.

All information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.
Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen.

Du som genom din anställning inom Region Stockholm redan har ett hälsointyg, behöver inte göra en ny hälsodeklaration eller skaffa ett ytterligare hälsointyg.

Riskbedömning av gravida eller ammande studenters studiemiljö

Du som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning av din studiemiljö inför din VFU-placering. Syftet är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i sin studiemiljö som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Informera alltså gärna kursansvarig lärare eller någon annan på programmet om din situation!

VIL/VFU-tillfällen på psykologprogrammet

Översikt VIL/VFU per kurs på psykologprogrammet
Kurs Termin Innehåll/upplägg Antal dagar Studietakt
Introduktion till psykologi 1 Studiebesök i hälso- och sjukvård. 0,5 Helfart
Hälsopsykologi 4 Auskultation på beteendemedicinska eller somatiska enheter. 4 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Studiebesök (halvgrupp) på hjärnskadeavdelning, Danderyds sjukhus. 1 Helfart
Klinisk psykologi 1 4 Auskultation inom psykiatrisk verksamhet. 4 Helfart
Psykologarbete bland barn och ungdom 5 Observation av personal/ barn på förskola, samt återkoppling till personal. 2 Helfart
Arbets- och organisationspsykologi 2 6 Behovsanalys, utredning och planering av intervention för ett reellt företag/organisation under handledning. Konsultinsats företag/org. under handledning (fältarbete i grupp) Helfart
Klinisk psykologi 2 7 Psykoterapi via internet under handledning. 10 Helfart
Psykologpraktik 8 Psykologpraktik i somatisk och psykiatrisk hälso-/ sjukvård, skola och/ eller organisation. 65 (13 veckor heltid) Helfart
Klinisk metod inom psykologiområdet 8 Besök på aktuell mottagning inför T9-T10. Träff med blivande psykoterapihandledare. 0,5 Helfart
Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 9, 10 Psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Studenten träffar patient på VC eller öppenpsykiatrisk mottagning. ca 0,5 dag/vecka under två terminer (motsvarande ca 15 dagar). Psykologisk behandling/psykoterapi under handledning. En session per vecka i primärvård. Tillkommer handledning/underv. mellan sessioner. Deltid hela T9 och T10 motsvarande 3 veckor helfart.

Camilla Norin

VIL-samordnare
ÅB
Innehållsgranskare:
Camilla Norin
2023-09-14