För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 1 kurskod 1RS052

Kursen ger en orientering om den radiologiska verksamheten samt röntgensjuksköterskans yrke och radiografi som ämne. Utifrån kunskap i anatomi och anatomiska referenspunkter tränas inställningar för grundläggande projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet och ett ergonomiskt arbetssätt.

Kursplan

Kursinformation

Utifrån kunskap i anatomi och anatomiska referenspunkter tränas inställningar för grundläggande projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet och ett ergonomiskt arbetssätt. 
Kursen ger även under projektionsradiografin en teoretiskt och praktisk grund för ett strålhygieniskt arbetssätt gällande patient och personal.

Kursen förbereder dig även i att möta patienten på ett säkert och professionellt sätt i klinisk verksamhet. Du får under kursen träna på ett hygieniskt arbetssätt för att förhindra smittspridning. Du tränas även i verbal och ickeverbal kommunikation med fokus på samtalets struktur mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Charlotte Palmqvist

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-24