För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 1 kurskod 1RS052

Kursen ger en orientering om den radiologiska verksamheten samt röntgensjuksköterskans yrke och radiografi som ämne. Utifrån kunskap i anatomi och anatomiska referenspunkter tränas inställningar för grundläggande projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet och ett ergonomiskt arbetssätt.

Kursplan

Kursinformation

Utifrån kunskap i anatomi och anatomiska referenspunkter tränas inställningar för grundläggande projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet och ett ergonomiskt arbetssätt. 
Kursen ger även under projektionsradiografin en teoretiskt och praktisk grund för ett strålhygieniskt arbetssätt gällande patient och personal.

Kursen förbereder dig även i att möta patienten på ett säkert och professionellt sätt i klinisk verksamhet. Du får under kursen träna på ett hygieniskt arbetssätt för att förhindra smittspridning. Du tränas även i verbal och ickeverbal kommunikation med fokus på samtalets struktur mellan vårdgivare och vårdtagare. Den

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor före kursstart.

Schema VFU 1 HT22

Kursvärdering/Kursanalys

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Administratör