För studenter på kursen Radiografisk metodik 2 kurskod 1RS012

I denna kurs försöker vi klura ut vad som påverkar bildkvalitet i en röntgenbild. Och vad menar vi med begreppet bildkvalité? Begrepp som kontrast, brus, upplösning och skärpa ska vi vrida och vända på och lära oss använda när vi beskriver bilder.

Vi gör en djupare dykning i modaliteterna MR, DT, Gammakameran, PET, SPECT och ultraljud.

Kursplan

Kursinformation

Första veckan handlar om bilden och bildens kvalitet med en repetition av strålfysiken. Den andra kursveckan behandlar datortomografens uppbyggnad. Under den tredje veckan går vi igenom magnetkamerans teknik och fysik för att under fjärde kurs veckan ta upp nuklearmedicinska undersökningsmetoder.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministration
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-24