För studenter på kursen Signalteori kurskod 1AU058

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om signaler och system samt en förståelse för audiologiska tillämpningar av signalteorin.

Kursplan

Schema

Schema signalteori HT21

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Katrin Vonderschen

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

studievägledare
0702136936