För studenter på kursen Signalteori kurskod 1AU058

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om signaler och system samt en förståelse för audiologiska tillämpningar av signalteorin.

Kursplan

Schema

Schema signalteori HT23

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Profile image

Martin Eklöf

Kursansvarig

Åsa Skjönsberg

Examinator
852488960

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör

Helen Ågren

studievägledare
852483920
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-08-23