För studenter på kursen Specifik omvårdnad 2 kurskod 1RS054

I kursen diskuteras patientens behov och innebörden av professionellt förhållningssätt i röntgensjuksköterskans yrkesroll och dess betydelse för patienten. Vidare behandlas interaktions- och behovsteorier, forskningsresultat och begrepp som kan relateras till likabehandling och gott bemötande. I kursen diskuteras innebörden av författningar, legitimation och yrkesetisk kod och deras betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning och patientsäkerhet.

Kursplan

Kursinformation

"Röntgensjuksköterskan verkar för mänskliga rättigheter och kulturella rättigheter, rätten till liv, rätten till värdighet och att alla behandlas med respekt. Omvårdnad är därför respektfull och begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status." - Yrkesetiskkod för röntgensjuksköterskor, 2008.

Alla dessa delar tas upp på olika sätt i kursen, föreläsningar, seminarier.

 

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-02-13