För studenter på kursen Tal och ljud produktion och perception kurskod 1AU049

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten en introduktion till den mänskliga kommunikationsprocessen ur ett fonetiskt, akustiskt och auditivt perspektiv. Dessutom är det övergripande målet att ge grundläggande kunskaper om hur människan varseblir och upplever ljud, samt om psykoakustiska begrepp och mätmetoder.

Kursplan

Schema

Schema Tal och ljud produktion och perception HT22

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering HT22

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Allison Mackey

Kursansvarig

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
KV
Innehållsgranskare:
2023-01-26