För studenter på kursen Tal och ljud produktion och perception kurskod 1AU049

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten en introduktion till den mänskliga kommunikationsprocessen ur ett fonetiskt, akustiskt och auditivt perspektiv. Dessutom är det övergripande målet att ge grundläggande kunskaper om hur människan varseblir och upplever ljud, samt om psykoakustiska begrepp och mätmetoder.

Kursplan

Schema

Schema Tal och ljud produktion och perception HT21

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering HT21

Kursanalys HT21

Kontaktuppgifter

Katrin Vonderschen

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936