För studenter på kursen Tema intervention - Psykologi (7,5 hp) kurskod 1FY024

Kursen täcker in grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för studenternas framtida yrkesarbete som fysioterapeuter. Fokus ligger på förståelse för mänskligt fungerande och beteende och studenterna får under kursens gång arbeta med ett eget förändringsarbete för att tillämpa de färdigheter som lärs ut. Kursen innehåller även undervisning och övningar inom samtalsmetod och bemötande.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för fysioterapeutprogrammet.

Kursen ges på 100%. Ramtid för kursen VT24: 1/2 - 3/3

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta din utbildningsadministratör.

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. Studentkontot kan aktiveras från och med 28/12.

 

Länk till schema för VT24 i TimeEdit

Schema Tema Intervention – Psykologi VT24

Kursutvärdering

 

Kursanalys för återrapportering till studenter 

Enkätsammanställning

Kontaktuppgifter

Profile image

Sara Widén

Kursledare
+46852483330
Profile image

Erik Andersson

Examinator
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör
SW
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-03-25