För studenter på kursen Tema intervention - Psykologi (7,5 hp) kurskod 1FY024

Kursen täcker in grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för studenternas framtida yrkesarbete som fysioterapeuter. Fokus ligger på förståelse för mänskligt fungerande och beteende och studenterna får under kursens gång arbeta med ett eget förändringsarbete för att tillämpa de färdigheter som lärs ut. Kursen innehåller även undervisning och övningar inom samtalsmetod och bemötande.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för fysioterapeutprogrammet.

Ramtider för HT21 är 16/9 - 17/10

Schema

Schemat för HT21 finner du här.

Datum för omtentamen är 1/12 kl 9-12. Mer info kring omtentor hittar du här.

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursledare

Dan Wetterborg

Examinator

Johanna Meschke

Kursadministratör