För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - valbar programkurs kurskod 2XX042

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen ökar din kunskap om beteendemedicinska verktyg och din förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som SVK inom KI:s läkarprogram och som valbar kurs inom KI:s psykologprogram.

Kursen ges ihop med en fristående version av kursen (kurskod 2QA113), där förutsättningen för att delta är minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen, alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. 

Deltagarna i den fristående kursen består dels av studenter från KI eller andra lärosäten, dels av yrkesverksamma med legitimation.

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmoment. Alla föreläsningar och examinationsmomenten sker digitalt, på distans.

Fasta kursdatum för vårterminen 2023:

  • Kursintroduktionen, som öppnar med obligatoriskt upprop och frågestund tisdagen 18/4 16.30-17.45.
  • Interaktiva föreläsningar, oftast mellan 9 och 16.30, där det ingår många parvisa övningar, på fredagen 28/4, tisdagen 2/5, fredagen 5/5, tisdagen 9/5, onsdagen 10/5 och måndagen 15/5.
  • Obligatoriska examinationsseminariet 8.30-13 på torsdagen 1/6 2023.
  • Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Räkna med cirka tre halvdagar utöver introduktionsmöte med handledarna.
  • Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

Hösten 2023 äger kursen rum under perioden mellan 30 november 2023 och 11 januari 2024. Dessa datum är anpassade efter tiden för läkarprogrammets studentvalda kurser (SVK). Undervisningen börjar första veckan i december efter en kursintroduktion som dels görs på egen hand på Canvas, med hjälp av filmer och övningar, dels sker i form av obligatoriskt upprop och frågestund cirka två veckor innan den formella kursstarten.

Våren 2024 äger kursen rum under perioden mellan 29 april 2024 och 30 maj 2024.

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning i mitten av kursen, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering. 

För höstterminen 2023 sker examinationsseminariet på torsdagen den 11 januari 2024.

Kontaktuppgifter

Anne H Berman

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på KI Canvas för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

Kursvärdering

Här ser du kursrapport från vårterminen 2022.

AB
Innehållsgranskare:
Anne Berman
2023-02-01