För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - valbar programkurs kurskod 2XX042

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen ökar din kunskap om beteendemedicinska verktyg och din förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som SVK inom KI:s läkarprogram och som valbar kurs inom KI:s psykologprogram.

Kursen ges ihop med en fristående version av kursen (kurskod 2QA113), där förutsättningen för att delta är minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen, alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. 

Deltagarna i den fristående kursen består dels av studenter från KI eller andra lärosäten, dels av yrkesverksamma med legitimation.

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmomenten. Alla föreläsningar och examinationsmomenten sker digitalt, på distans.

Fasta kursdatum för vårterminen 2024:

  • Kursintroduktionen, som öppnar med obligatoriskt upprop och frågestund torsdagen 18/4, 16.30-17.45.
  • Interaktiva föreläsningar, oftast mellan 9 och 16.30, där det ingår många parvisa övningar, på måndagen 29/4, tisdagen 30/4, fredagen 3/5, tisdagen 7/5, onsdagen 8/5 och tisdagen 14/5.
  • Obligatoriska examinationsseminariet 8.30-13 på onsdagen 29/5 2024.
  • Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Räkna med cirka tre halvdagar utöver introduktionsmöte med handledarna.
  • Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

Kursdatum för höstterminen 2024:

Hösten 2024 äger kursen rum under perioden mellan 4 december 2024 och 16 januari 2025. Kursen inleds i förväg med en kursintroduktion som dels görs på egen hand på Canvas, med hjälp av filmer och övningar, dels sker i form av obligatoriskt upprop och frågestund den 26 november, 16.30-17.45. Registreringsperioden för antagna studenter är tre veckor före din kursstart, till och med tisdagen veckan före kursstart, det vill säga mellan 2024-11-13 och 2024-11-26 för HT24.

OBS! Kursen kommer att ges för sista gången under hösten 2024. 

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning i mitten av kursen, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering. 

För vårterminen 2024 sker examinationsseminariet på onsdagen den 29 maj 2024. 

Kontaktuppgifter

Anne H Berman

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på KI Canvas för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registreringsperioden är en vecka innan kursstart, till och med två dagar in på kursen

Du registrerar dig själv i Ladok.

Kursvärdering

Här ser du kursrapport från vårterminen 2022.

AB
Innehållsgranskare:
Anne Berman
2024-04-17