För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - valbar programkurs kurskod 2XX042

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen ökar din kunskap om beteendemedicinska verktyg och din förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som SVK inom KI:s läkarprogram och som valbar kurs inom KI:s psykologprogram.

Kursen ges ihop med en fristående version av kursen (kurskod 2QA113), där förutsättningen för att delta är minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen, alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. 

Deltagarna i den fristående kursen består dels av studenter från KI eller andra lärosäten, dels av yrkesverksamma med legitimation.

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmoment. Under 2021 och framåt sker föreläsningarna och examinationsmomenten digitalt. 

Fasta kursdatum för höstterminen 2021 är kursintroduktionen, som öppnar 15/11 med kort frågestund 23/11, föreläsningsdagarna på torsdagen 2/12, fredagen 3/12, måndagen 6/12, onsdagen 8/12, måndagen 13/12 och tisdagen 14/12, samt examinationsseminariet på onsdagen 12/1 2022. Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

Våren 2022 äger kursen rum under perioden mellan 2/5-22 och 2/6-22 och exakta datum anpassas efter tiden för läkarprogrammets studentvalda kurser (SVK). Undervisningen börjar första veckan i maj 2022 efter en kursintroduktion som görs på egen hand på Canvas, med hjälp av filmer och övningar.

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning i mitten av kursen, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering. 

För hösttterminen 2021 sker examinationseminariet på onsdagen den 12 januari 2022.

För vårterminen 2022 sker examinationsseminariet på torsdagen den 2 juni 2022. 

Kontaktuppgifter

Anne H Berman

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på KI Canvas för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

Kursvärdering

Här ser du kursvärdering respektive kursrapport från vårterminen 2021.