För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - fristående kurs kurskod 2QA113

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen kan du vänta dig ökad kunskap om beteendemedicinska verktyg och ökad förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som en fristående kurs för dig som har minst 150 hp eller examen som läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, eller sjuksköterska. Deltagarna i den fristående kursen kommer oftast från KI eller andra lärosäten, eller är yrkesverksamma med legitimation. 

Kursen ges ihop med en valbar version av kursen i läkar- och psykologprogrammen på KI (kurskod 2XX042).

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmoment. För våren 2021 sker föreläsningarna och examinationsmomenten digitalt. Fasta kursdatum är kursintroduktionen, som öppnar 15/4,  föreläsningsdagarna på måndagen 3/5, tisdagen 4/5, fredagen 7/5, måndagen 10/5, tisdagen 11/5 och måndagen 17/5 2021, samt examinationsseminariet på måndagen 31/5 2021. Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning den 10/5, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering måndagen 31/5 2021. 

Kontaktuppgifter

Anne H Berman, PhD, docent, adjunkt, leg. psykolog, leg psykoterapeut

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet, med dr, adjunkt, leg fysioterapeut

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på edX.org för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

 

Tidigare kursvärdering

Här ser du kursvärderingen respektive kursrapport från vårterminen 2020.