För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - fristående kurs kurskod 2QA113

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen ökar din kunskap om beteendemedicinska verktyg och din förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som en fristående kurs för dig som har minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Deltagarna i den fristående kursen kommer oftast från KI eller andra lärosäten, eller är yrkesverksamma med legitimation. 

Kursen ges ihop med en valbar version av kursen i läkar- och psykologprogrammen på KI (kurskod 2XX042).

All undervisning sker digitalt. Patientmötena sker generellt på plats enligt klinikplatsens rutiner.

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmomenten. Alla föreläsningar och examinationsmomenten sker digitalt, på distans.

Fasta kursdatum för höstterminen 2022 är kursintroduktionen, som öppnar med obligatoriskt upprop och frågestund 22/11 16.30-17.45, föreläsningsdagarna på torsdagen 1/12, fredagen 2/12, måndagen 5/12, torsdagen 8/12, måndagen 12/12 och tisdagen 13/12, samt examinationsseminariet på onsdagen 11/1 2023. Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

Våren 2023 äger kursen rum under perioden mellan 28 april 2023 och 1 juni 2023. Dessa datum är anpassade efter tiden för läkarprogrammets studentvalda kurser (SVK). Undervisningen börjar första veckan i maj 2022 efter en kursintroduktion som dels görs på egen hand på Canvas, med hjälp av filmer och övningar, dels sker i form av obligatoriskt upprop och frågestund två veckor innan den formella kursstarten.

 

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning i mitten av kurstiden, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering.

För höstterminen 2022 sker examinationsseminariet på onsdagen den 11 januari 2023.

För vårterminen 2023 sker examinationsseminariet på torsdagen den 1 juni 2023. 

 

Kontaktuppgifter

Anne H Berman, PhD, docent, adjunkt, leg. psykolog, leg psykoterapeut

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet, med dr, adjunkt, leg fysioterapeut

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på KI Canvas för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

 

Tidigare kursvärdering

Här ser du kursrapport från vårterminen 2022.