För studenter på kursen Vård i samband med barnafödande I (15 hp) kurskod 2BM027

I kursen får studenten integrera teori och praktik inom förlossnings-, antenatal- neonatal- och eftervård, 9 veckors VFU ingår i kursen. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Kursstart måndag den 29 augusti 2022.

Preliminärt schema kommer även att finnas i Canvas. Glöm inte registrera dig på kursen en vecka innan kursstart och senast tre dagar efter kursstart. Missar du registreringsperioden kontakta utbildningsadministratör Sofie Dahl.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Marie Bondeson

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare