För studenter på kursen Vård i samband med barnafödande I (15 hp) kurskod 2BM027

I kursen får studenten integrera teori och praktik inom förlossnings-, antenatal- neonatal- och eftervård, 9 veckors VFU ingår i kursen. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Kursstart måndag den 15 januari. Kursavslut den 24 mars. 

Schema publiceras senast 2 v före kursstart och kommer även att finnas i Canvas. Kom ihåg att registrera dig på kursen en vecka innan kursstart och senast tre dagar efter kursstart. Missar du registreringsperioden kontakta utbildningsadministratör Sofie Dahl.

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Wibke Jonas

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
WJ
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-12-05