För studenter på kursen Vetenskaplig design och metod (7,5 hp) kurskod 1AR037

Under den femte, och näst sista terminen i arbetsterapeutprogrammet läser du bland annat kursen vetenskaplig design och metod. Kursen ger kunskap om vetenskapsmetodik och forskningsprocessen. I kursen skrivs en arbetsplan inför examensarbetet i termin 6.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkomna till kursen vetenskaplig design och metod (7,5 hp), termin 5

Höstterminen 2023 pågår kursen fr o m 11:e december 2023 (v. 50) t o m 12:e januari 2024 (v. 2). Se schemat för mer info.

I denna kurs ska ni skriva er arbetsplan inför examensarbetet i termin 6, två och två, vilket i sin tur innebär att ni skriver ert examensarbete i T6 tillsammans.

Kursen går under terminens fem sista veckor men en introducerande föreläsning till forskningsprocessen och val av uppsatsämne sker redan den 27/11. Då får ni bl.a. träffa representanter för avdelningens forskargrupper som presenterar vad man arbetar med i grupperna och ger förslag till uppsatsämnen. Den 5/12 introduceras enkätuppgiften. Se schemat för mer info.

Under handledning, senare under terminen får ni möjlighet att vidare diskutera era forskningsfrågor och er plan tillsammans med era kurskamrater samt med gruppens handledare.

Besök kursrummet i canvas återkommande under kursen för eventuell ny information.

 

Om du studerar utomlands i termin 5

Studenter som studerar utomlands under terminen behöver en individuell studieplan för denna kurs.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema för Vetenskaplig design och metod HT23

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
LH
Innehållsgranskare:
2023-09-15