Vikten av sociala relationer

I den här modulen beskriver vi kort vikten av sociala relationer för oss människor. Därefter presenterar vi vetenskapligt baserade tips på hur du kan öka ditt sociala umgänge, om du känner att du har behov av det.

Dekorativ bild
Foto: Unsplash

Bakgrund: sociala relationer

Vi människor är sociala varelser. Våra förfäder klarade sig inte på egen hand utan hjälptes åt för att skydda sig från faror och få ihop mat. Att bli utstött från gruppen var förenat med stor risk och den känsligheten hänger kvar än idag. När vi uppfattar något som att vi inte får ”höra till gruppen” blir vi stressade (Pickett & Wilkinson, 2019, Miller et al., 2009). Omvänt känner vi välmående, trygghet och lugn när vi umgås med personer som vi känner oss accepterade av (Cacioppo & Patrick, 2019, Miller et al., 2009).

 

Introduktion: sociala relationer

Goda sociala relationer utgör en skyddsfaktor mot sjuklighet och mortalitet (Holt-Lundstad et al., 2010). Det kan bero på att sociala relationer kan underlätta hälsosamma beteenden, t.ex. vad gäller kost, motion, sömn och följsamhet med medicinska rekommendationer (Holt-Lundstad et al., 2010, Miller et al., 2009, House, Landis, & Umberson, 1988, Uchino 2009, 2018). Sociala relationer kan också påverka hur vi mår och hur vi uppfattar stressorer omkring oss. De kan öka vår känsla av kontroll, möjlighet till inflytande över vår tillvaro och ge stöd i att lösa problem och utmaningar (Miller et al., 2009, House et al, 1988, Uchino 2006, Uchino et al., 2018).

Vi har dock olika sociala behov. Vissa mår bra av att vara ensamma mycket medan andra trivs bäst med att ha andra runt sig nästan hela tiden. För många är en kombination av sällskap och egentid det bästa. Ingen av dessa varianter av sociala behov är bättre än någon annan, men om man märker att man inte mår bra av det sätt man lever sitt sociala liv kan man ta steg för att förändra det.

 

Steg för mer socialt umgänge

Tips: Steg för meningsfullt socialt umgänge

Hur ser det ut för dig med sociala relationer just nu? Känner du dig ofta isolerad eller utan sammanhang? Är detta något som du inte trivs med? Om så är fallet kanske du skulle ha glädje över att komma i mer kontakt med andra människor. Se gärna över hur och när du träffar personer som du trivs ihop med och fundera över hur du själv kan förändra dina beteenden för att fylla på. Du kan följa stegen här nedanför för att förändra ditt sociala umgänge om du har behov av det.

Vad vore meningsfullt? Vilken sorts sociala kontakter kan kännas meningsfulla för dig? Vill du t ex plugga med kursare, träna med någon, volontärarbeta eller gå ut ihop? Finns det personer eller grupper som du skulle tycka det var meningsfullt eller roligt att ha mer kontakt med?

Hitta ett första steg. Vad kan vara ett första steg som du kan ta för att öka dina sociala relationer i din önskade riktning? Kanske kan du redan idag fråga en kursare om ni kan plugga ihop imorgon?

Identifiera hinder. Finns det hinder för sociala relationer, t ex: Känner du dig orolig över vad andra ska tänka om du tar kontakt? Är du osäker på vem du ska ta kontakt med? Saknar du sociala sammanhang att vara aktiv i? När du har fått syn på eventuella hinder kan det vara lättare att komma på lösningar.

Ha tålamod. Låt det ta tid men var konsekvent och planera in sociala aktiviteter. Att etablera nya sociala relationer kan ta tid, så här gäller det att ha tålamod. Vartefter kommer mer socialt umgänge bli en naturlig del av vardagen!

 

Sociala relationer - mer på KI

Tips: Bygg sociala relationer som student

Många studenter knyter kontakter för livet under studietiden. KI organiserar många olika aktiviteter för studenter, bland annat genom KI:s båda studentkårer Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen som samlar studenter och arrangerar många sociala aktiviteter.

Om du är nyfiken på kårerna hittar mer du information om dem på deras hemsidor:

Du kan också vända dig till Studenthälsan för hjälp och stöd om du har svårt med sociala relationer (t ex är väldigt rädd för vad andra ska tycka om dig eller inte vågar tala inför andra). 

Referenser: Sociala relationer

Cacioppo, J.T., & Patrick, W. Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. (2019). W. W. Norton: USA.

Holt-Lundstad, J., Smith, T.B., & Layton, J.B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Medicine, 7(7): e1000316.

House, J.S., Landis, K.R., & Umberson, D. (1988). Social Relationships and Health. Science, 241, 540-545.

Miller, G., Chen, E., & Cole, S. W. (2009). Health Psychology: Developing Biologically Plausible Models Linking the Social World and Physical Health. Annual Review of Psychology, 60, 501-524.

Pickett, K., & Wilkinson, R. The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone's Well-being. (2019). Penguin Books: UK.

Uchino, B.N. (2006). Social Support and Health: A Review of Physiological Processes Potentially Underlying Links to Disease Outcomes. Journal of Behavioral Medicine, 29, 377-387.

Uchino, B.N., Trettevik, R., Kent de Grey, R.G., Cronan, S., Hogan, J., & Brian R. W. Baucom. (2018). Social Support, Social Integration, and Inflammatory Cytokines: A Meta-Analysis. Health Psychology, 37, 462-472.

EF
Innehållsgranskare:
2023-09-22