Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta

Här hittar du information om vad du ska göra om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada.

En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Steg för steg


1. Följ instruktionerna i flödesschemat:

A. Under Studenthälsans öppettider

B. När Studenthälsan är stängd

2. Rapportera arbetsskada

KI student? Rapportera skadan KI:s incidentrapporteringssystem.

Övriga lärosäten, kontakta kursansvarig!
 

3. Anmäl skadan till Din högskolas försäkringsbolag (för KI gäller personskadeförsäkring från Kammarkollegiet).

Personskadeförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.
 

För mer information och anmälningsblankett.

Stick/skärskadejournal
 

Arbetsskada eller stickskada vid utlandsstudier

 

 1. Smittriskbedömning av indexpatienten görs av läkare på praktikplatsen och prover tas på indexpatienten, om medgivande ges.
   
 2. Om möjligt, tas noll-prover på student på praktikplats (Hepatit B, Hepatit C och HIV).
   
 3. Om exponering skett för känt eller starkt misstänkt HIV-infekterat blod, eller andra djupa kroppsvätskor på skadad hud, slemhinna eller i ögon, kan profylaktisk behandling övervägas. Om det finns indikation för profylaktisk behandling ska den påbörjas utan fördröjning, senast efter 36 timmar. Vid otillräcklig immunitet mot Hepatit B bör även Hepatit B vaccination ges.
   
 4. Om du är i ett låginkomstland, kontakta: Falck Global Assistance  +46 8 587 717 49, fga@se.falck.com för rådgivning och hänvisning till adekvat vårdinstans.

Du har även möjlighet att rådfråga:

Infektionskonsult på HIV-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge +46 73 699 6128 (kontorstid) alt Jourhavande infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge +46 8 585 800 00 (växel) eller Solna +46 8 517 700 00 (växel). 

Eller Studenthälsan +46 8 524 835 60

 1. KI student? Rapportera skadan KI:s incidentrapporteringssystem.

Övriga lärosäten, kontakta kursansvarig!
 

 1. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst för uppföljning. 
   
 2. Anmäl skadan till Din högskolans försäkringsbolag (för KI gäller personskadeförsäkring från Kammarkollegiet).

För mer information och anmälningsblankett.
 

 

Mer information: https://utbildning.ki.se/om-nagot-hander-under-utbytet