Om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada

Här hittar du information om vad du som student ska göra om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada.

Så gör du om olyckan inträffar

Rapportera arbetsskada 

Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta

En arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Följ instruktionerna i aktuellt flödesschema

OBS! Det finns två olika flödesscheman.

Flödeschema för vardagar, kvällar & helger (OBS! Fredagskvällar följ långhelgsschemat)

Flödeschema för när Studenthälsan är stängd, dvs fredagskvällar, långhelger, terminsuppehåll

Stick-/skärskadejournal

Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta vid utlandsstudier

Smittriskbedömning görs av läkare på praktikplatsen och prover tas på indexpatienten, om medgivande ges.

Om möjligt, tas noll-prover på dig på din praktikplats (Hepatit B, Hepatit C och HIV).

Om exponering skett för känt eller starkt misstänkt HIV-infekterat blod, eller andra djupa kroppsvätskor på skadad hud, slemhinna eller i ögon, kan profylaktisk behandling övervägas. Om det finns indikation för profylaktisk behandling ska den påbörjas utan fördröjning, senast efter 36 timmar. Vid otillräcklig immunitet mot Hepatit B bör även Hepatit B vaccination ges.

Om du är i ett låginkomstland, kontakta Falck Global Assistance för rådgivning och hänvisning till adekvat vårdinstans.

KI student

  1. Rapportera skadan i KI:s incidentrapporteringssystem.
  2. Anmäl skadan till den försäkring som gäller för dig.
    Läs här för mer information: https://utbildning.ki.se/forsakringar-for-studenter-pa-grundniva-och-avancerad-niva

Övriga lärosäten

  1. Kontakta kursansvarig
  2. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst för uppföljning
  3. Anmäl skadan till din högskolas försäkringsbolag

Om du har frågor

Kontakta någon av följande:

  • Infektionskonsult på HIV-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, telefon:+46 (0)73 699 6128 (kontorstid)
  • Jourhavande infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 08 585 800 00 (växel) eller Solna +46 (0)8 517 700 00 (växel). 
  • Studenthälsan +46 (0)8 524 835 60. Tala in ett meddelande så ringer vi upp. 
AV
Innehållsansvarig:
Emma Rydberg
2023-02-27