Om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada

Här hittar du information om vad du som student ska göra om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta.

En arbetsskada eller stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Om ditt ärende gäller arbetsskada eller stickskada kan du ringa oss på 08-524 835 60 och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp så snart vi kan!

Så gör du om olyckan inträffar

Steg 1 - Följ instruktionerna i flödesschemat

Steg 2 - Rapportera arbetsskada

Arbetsskada eller stickskada vid utlandsstudier

Smittriskbedömning görs av läkare på praktikplatsen och prover tas på indexpatienten, om medgivande ges.

Om möjligt, tas noll-prover på dig på din praktikplats (Hepatit B, Hepatit C och HIV).

Om exponering skett för känt eller starkt misstänkt HIV-infekterat blod, eller andra djupa kroppsvätskor på skadad hud, slemhinna eller i ögon, kan profylaktisk behandling övervägas. Om det finns indikation för profylaktisk behandling ska den påbörjas utan fördröjning, senast efter 36 timmar. Vid otillräcklig immunitet mot Hepatit B bör även Hepatit B vaccination ges.

Om du är i ett låginkomstland, kontakta Falck Global Assistance för rådgivning och hänvisning till adekvat vårdinstans.

KI student

  1. Rapportera skadan i KI:s incidentrapporteringssystem.
  2. Anmäl skadan till personskadeförsäkring från Kammarkollegiet

Övriga lärosäten

  1. Kontakta kursansvarig
  2. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst för uppföljning
  3. Anmäl skadan till din högskolas försäkringsbolag

Om du har frågor

Kontakt någon av följande:

  • Infektionskonsult på HIV-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, telefon:+46 (0)73 699 6128 (kontorstid)
  • Jourhavande infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 08 585 800 00 (växel) eller Solna +46 (0)8 517 700 00 (växel). 
  • Studenthälsan +46 (0)8 524 835 60