Om du råkat ut för en stickskada eller arbetsskada med risk för blodsmitta

Här hittar du information om vad du som student ska göra om du råkat ut för en stickskada eller arbetsskada med risk för blodsmitta.

En stickskada eller arbetsskada med risk för blodsmitta kan till exempel vara när blod och andra djupa kroppsvätskor från patient hamnar på skadad hud. Det kan även vara stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering. 

Så gör du om olyckan inträffar - stickskadeschema

Observera att ett annat flödesschema ska följas när Studenthälsan har stängt. Följ då VFU-platsens rutiner samt se schemat nedan för när Studenthälsan har stängt.

När Studenthälsan har stängt

Vid utlandsstudier

Smittriskbedömning görs av läkare på praktikplatsen och prover tas på indexpatienten. Om möjligt tas även noll-prover på dig (Hepatit B, Hepatit C och HIV).

Om du är i ett låginkomstland, kontakta Falck Global Assistance för rådgivning och hänvisning till adekvat vårdinstans. Vid indikation för profylaktisk behandling mot HIV ska den påbörjas senast 36 timmar efter skadan. Vid otillräcklig/osäker immunitet mot Hepatit B bör även Hepatit B vaccination ges.

Falck Global Assistance
Telefon: +46 8 587 717 49
E-post: fga@se.falck.com

KI student

  1. Rapportera skadan i KI:s incidentrapporteringssystem.
  2. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst för uppföljning.
  3. Anmäl skadan till den försäkring som gäller för dig. Läs här för mer information.

Övriga lärosäten

  1. Kontakta kursansvarig
  2. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst för uppföljning
  3. Anmäl skadan till din högskolas försäkringsbolag

Stick-/skärskadejournal

Kontakt

Studenthälsan

08-524 835 70