För studenter på kursen Klinikförberedande kurs kurskod 7KT020

I denna kurs ingår sex moment: Preklinisk parodontologi, Preklinisk kariologi, Preklinisk endodonti, Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion, Preklinisk akuttandvård, och Terapiplanering.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

 

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Observera att kursen har gjorts om sedan den gick HT22, så kursvärderingens resultat kanske inte är helt relevant för senare kursomgångar.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
AG
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-01-31