För studenter på kursen Klinisk färdighetsträning 1 kurskod 7KT021

Kursen omfattar teoretisk och praktisk träning i odontologisk radiologi.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas..

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Observera att kursen har gjorts om sedan den gick HT22, så kursvärderingens resultat är inte helt relevant för senare kursomgångar.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
TR
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-01-31