För studenter på kursen Vetenskapligt arbete 1 kurskod 7KT015

I kursen genomförs och redovisas en första del av ett projektarbete/litteraturstudie, med ett ämnesområde som du själv väljer. Kursen utvecklar dina kunskaper och färdigheter och ditt förhållningssätt avseende vetenskaplig teori och forskningsmetodik.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
NN
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-01-31