För studenter på kursen Vetenskapligt arbete 2 kurskod 7KT016

I kursen slutförs och redovisas det fullständiga projektarbetet/litteraturstudien som påbörjades i kursavsnitt Vetenskapligt arbete 1. Kursen utvecklar dina kunskaper och färdigheter och ditt förhållningssätt avseende vetenskaplig teori och forskningsmetodik.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
RL
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-03-20