För studenter på kursen Odontologiska och medicinska stödämnen 1 kurskod 7KT022

Kursen består av fyra moment: Ortodonti med teoretisk undervisning kring den kliniska bedömningen av bettutveckling och behandlingsbehov, Orofacial medicin som handlar om diagnostik och behandling av orala slemhinneförändringar, Oral mikrobiologi där bland annat bakteriell och viral infektionsdiagnostik tas upp, samt Käkkirurgi och HLR som inkluderar extraktionslära och implantologi.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Observera att kursen delvis har gjorts om sedan den gick HT22, så kursvärderingens resultat kanske inte är helt relevant för senare kursomgångar.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
KG
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-19