Klinisk utbildningsmottagning - ögon (KUM-Ö)

Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus driver sedan 2020 en gemensam mottagning där KI:s studenter på bland annat magisterprogrammet i klinisk optometri och optikerprogrammet får tillfälle att bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.

Patienter slussas från S:t Eriks ögonakut

Den kliniska utbildningsmottagningen är till för vuxna patienter som söker vård på S:t Eriks ögonakut för tillstånd som inte bedöms vara akuta, men som behöver undersökas inom den närmaste veckan. Det kan handla om misstänkt glaskroppsavlossning, blefarit, konjunktivit eller dimsyn (ej plötslig).

Efter bedömning av en sjuksköterska eller optiker på ögonakuten erbjuds patienterna antingen en tid på en "vanlig" mottagning enligt patientens vårdval, eller en tid på KI:s och S:t Eriks gemensamma utbildningsmottagning i Eye Center of Excellence.

Interprofessionell lärandemiljö

Utbildningsmottagningen är en gemensam satsning och bemannas av både personal från S:t Eriks Ögonsjukhus (ST-läkare, ögonspecialistläkare och legitimerade optiker med magisterexamen), och kliniska handledare och studenter från Karolinska Institutet (studenter på grundnivå från optikerprogrammet, legitimerade optiker under vidareutbildning på magisterprogrammet, kandidater från läkarprogrammet och blivande ögonsjuksköterskor på kursen i oftalmologi). 

Var och en tillför viktig kompetens för det dagliga arbetet på mottagningen, och själva samarbetet mellan professionerna utvecklar alla inblandade. Inte minst patientfallen ger studenterna värdefull kunskap, med 10-20 bokade patientbesök per dag.

Kontakt

Den kliniska utbildningsmottagningen ligger i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12 i Solna, snett mitt emot huvudentrén till Karolinska universitetssjukhuset.

Patienter tas endast emot efter hänvisning från S:t Eriks ögonakut. Har du frågor inför ditt besök ska du kontakta ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-05-29