För studenter på kursen Synsvagsteknik (3 hp) kurskod 1OP084

Kursen innehåller följande delar: definitioner och orsaker till synnedsättning samt för ämnesområdet relevanta författningar, att mäta syn vid synnedsättning, förstoring, filterglas, inte-optiska hjälpmedel, synfältshjälpmedel, eccentric viewing/ steady eye strategy/ preferred retinal location, samt anpassning av omgivningen. Kursen innehåller även lagar och förordningar som reglerar synsvagsteknikområdet på nationell och global nivå.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 6, parallellt med kursen Optometrisk klinik 3 och detta är programmets två sista kurser.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT2024 T6 SST schema

 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 26/4 2024
  • 5/6 2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

VT23 1OP084 SST kursanalys

VT22 1OP084 SST kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Profile image

Alberto Dominguez Vicent

Examinator och kursansvarig
Profile image

Mirza Karamovic

Kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

AD
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15