För dig som är student på Optikerprogrammet Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Optikerprogrammets pedagogiska grundsyn bygger på ”learning by doing”. För oss betyder detta upplevelsebaserad inlärning - att studenterna ska vara aktiva, göra själva, prova på, lära och lära av varandra. Som optikerstudent får du klinisk träning vid optikerutbildningens egen ögonklinik och på vår KUM-Ö, samt under din praktik. Allt detta och lite till är exempel på verksamhetsintegrerat lärande (VIL). För att få göra VIL finns dock vissa krav, se nedan.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/ praktik, studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Du ges under din optikerutbildning många VIL-tillfällen i varierande omfattning - från en halvdag till längre perioder. Det allra mesta av den praktiska tillämpningen sker i programmets egen kliniska verksamhet, i lokaler i Eye Center of Excellence, men du gör också minst fyra veckors praktik i en privat optikerverksamhet.

I Eye Center of Excellence driver optikerutbildningen i egen regi en ögonklinik, och sedan 2020, i samarbete med andra utbildningar och ögonakuten på S:t Eriks ögonsjukhus, en så kallad KUM-Ö, en klinisk utbildningsmottagning inom ögonområdet. På KUM-Ö tar du under ditt andra och tredje år som optikerstudent emot patienter i samarbete med studenter och vårdpersonal från andra professioner är din egen. Då optiker är ett yrke inom hälso- och sjukvården följer vi Socialstyrelsens basala hygienrutiner både på vår klinik och på KUM-Ö-mottagningen.

Hälsointyg - ett krav för att delta i VIL

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som gör VIL, på samma sätt som anställda, kunna uppvisa ett hälsointyg. Det är Studenthälsan på KI som utfärdar hälsointyget, efter att du har gjort en hälsodeklaration. 

Hälsointyg först efter inlämnad hälsodeklaration

Beroende på svaren i din hälsodeklaration kommer Studenthälsan eventuellt att kontakta dig för kompletterande uppgifter eller en hälsoundersökning. Kontakt sker då via telefon eller sms. 

Det kan ta upp till fyra veckor innan ett hälsointyg är klart, så ta i god tid reda på vilka vaccinationer och barnsjukdomar du har haft.

Vad behöver jag göra nu?

Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg, följ steg 1-2.

Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Riskbedömning av gravida eller ammande studenters studiemiljö

Du som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning av din studiemiljö. Syftet är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i sin studiemiljö som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Informera alltså gärna kursansvarig lärare eller någon annan på programmet om din situation!

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-07-06