För studenter på kursen Oral hälsa – klinik 3 kurskod 1TY008

Kursen fokuserar på tandhygienistens praktiska patientarbete. Betoningen ligger på individanpassad behandling och preventionsprogram inom områdena karies, gingivit och parodontit. Stor vikt läggs också vid att kunna genomföra och utvärdera egna insatta åtgärder. Kursen behandlar betydelsen av hälsofrämjande samtal och du får träna på samtalsmetodik för att kunna stödja patientens motivation till beteendeförändring.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Ann-Charlotte Berggren

Kursansvarig/examinator

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
JE
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-07