För studenter på kursen Organisation och ledarskap kurskod 1TY023

Kursen behandlar ledarskapsbegrepp och organisationsteorier. Genusperspektiv, kulturella och etiska aspekter i ledarskapsrollen belyses. Socialpsykologiska processer i ledarskapet och i organisationen bearbetas samt entreprenörskap i tandhygienistprofessionen.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Jonas Erdenborg

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
JE
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-06-19