För studenter på kursen Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse kurskod 1RS024

Denna första delkursen av anatomi och fysiologi inleds med en översikt av grundläggande biokemiska begrepp Du kommer också tränas i att förstå grundläggande anatomiska begrepp och terminologi samt läges och rörelse beskrivningar. Under kursen kommer du även att läsa om cellens uppbyggnad och grundläggande funktioner, om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion.

Kursplan

Hand anatomy

Kursinformation

Under första delkursen av anatomi och fysiologi inleds kursen med en översikt av grundläggande biokemiska begrepp för att underlätta den fortsatta förståelsen av kroppens funktion.

Studenten tränas i att förstå och tillämpa grundläggande anatomiska begrepp och terminologi. Kursen behandlar även adekvat medicinsk terminologi som används vid anatomiska läges- och rörelsebeskrivningar.

Kursen tar sin utgångspunkt i cellens uppbyggnad och grundläggande funktioner. Under temat rörelseapparaten studeras skelettets olika delar, uppbyggnad och funktion samt ledernas indelning och rörelseutslag. Här behandlas även skelettmuskulaturens uppbyggnad och muskelcellernas uppbyggnad och funktion.

Under temat nervsystemet görs en genomgång av centrala och perifera nervsystemet samt hur dessa samverkar med varandra. Inom sinnessystem behandlas smärta, lukt, smak, hörsel, balans och syn.

Temat endokrina systemet behandlar de körtlar och hormoner som ingår i systemet

Som förberedelse inför kursen rekommenderar vi att du repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi.

Exempelvis kan du använda "Kom igång med Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal" av Lori K Garrett (ISBN: 978-0-273-74530-3). 

Kontaktuppgifter

Profile image

Charlotte Palmqvist

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
CP
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-24