För studenter på kursen Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion kurskod 1RS041

Under kursen kommer du att tränas i att förstå och tillämpa grundläggande anatomiska begrepp och terminologi. Kursen behandlar även adekvat medicinsk terminologi som används vid anatomiska läges- och rörelsebeskrivningar. Inom kursen studeras olika organsystems anatomi och fysiologi utifrån vetenskaplig grund.

Kursplan

Kursinformation

Inom temat andnings- och cirkulationssystemet studeras luftvägarnas, lungornas, hjärtats och blodkärlens uppbyggnad och uppgifter samt blodets sammansättning och egenskaper.

Temat om matspjälkningssystemet behandlar mag-tarmkanalen samt de organ som deltar i matspjälkningsprocessen som spottkörtlarna, bukspottkörteln, lever och gallblåsa.

Inom temat utsöndring studeras njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och uppgift inom avlägsnandet av avfallsämnen från blodet och reglering av kroppsvätskor.

Under temat fortplantningsorganen görs en genomgång av de manliga och kvinnliga könsorganen.

Endokrina systemet handlar om körtlar och hormoner och kopplas till andnings- och cirkulationssystemet samt matspjälknings-, utsöndrings- och fortplantningssystemen

Kursen innehåller även färdighetsträning i puls- och blodtrycksmätning.

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schema HT22

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Kursadministration