För studenter på kursen Arbetsterapi 1 - Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande (7,5 hp) kurskod 1AR032

Under den fjärde terminen i arbetsterapeutprogrammet läser du bland annat kursen arbetsterapi 1 - bedömning, mål och terapeutiskt resonerande. Kursen väver ihop tidigare terminers teoretiska och praktiska kunskaper. Du kommer att få lära dig ett fördjupat arbetsterapeutiskt resonemang inom en variation av olika verksamhetsområden och vårdnivåer som finns inom Region Stockholm. Läs mer om lärandemålen i kursplanen.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstarten på denna kurs innebär att halva din arbetsterapeututbildning är avklarad. Kursen är fem veckor och ges mellan den 15:e januari och den 14:e februari vårterminen 2024. Kursen bedrivs på helfart, dvs. 40 h per vecka och undervisningen sker på plats i KI´s lokaler, samt genom vissa externa besök som t.ex en hjälpmedelscentral och vissa digitala föreläsningar via zoom.

 

Inför kursstart

I kursen träffar ni, digitalt, många kliniskt verksamma arbetsterapeuter som föreläser utifrån deras syn på arbetsterapiprocessen inom olika vårdnivåer. Kursen innehåller seminarier om bedömningsinstrument, målformuleringar och åtgärder för både barn och vuxna. Kursen avslutas med en individuell muntlig och skriftlig examination gällande arbetsterapiprocessen utifrån ett patientfall.

I och med att denna kurs har fokus på arbetsterapiprocessen i olika former rekommenderas att du förbereder dig genom att uppdatera dina kunskaper gällande konceptuella modeller, processmodeller och målformuleringar som du läste under termin 1 och 2.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om webbregistrering.

 

Examination och omexamination

Ordinarie tillfälle för den individuella 3-stegsexaminationen sker 5:e kursveckan varje termin och för vårterminen 2024 innebär det att examinationen sker vecka 7.

Övriga obligatoriska moment i kursen består av seminarier och vid ev frånvaro eller underkänd på seminariet så erhålls samma dag som seminariet en kompletteringsuppgift som ska vara tillbaka senast 14 dagar efter det schemalagda seminariet.

För dig som ska göra omexamination av 3-stegsexaminationen vecka 7 gäller att du måste registrera tid på vårterminens kurswebb i Canvas (VT24) och där föranmäla dig till omexaminationen under ”uppgifter”. Kontakta kursansvarig för besked gällande deadline för anmälan till omexamination.

Observera att för att få tillgång till vårterminens kursrum så måste studenter med rester först kontakta kursansvarig lärare samt studievägledaren för att få hjälp att ordna med tillfällesbyte i Ladok, så att omregistrering på kursen möjliggörs.

Schema

Schema Arbetsterapi 1 - Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande VT24

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Minna Teriö

Kursansvarig
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
MT
Innehållsgranskare:
2024-03-04