För studenter på kursen Arbetsterapi 1 - Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande (7,5 hp) kurskod 1AR032

Under den fjärde terminen i arbetsterapeutprogrammet läser du bland annat kursen arbetsterapi 1 - bedömning, mål och terapeutiskt resonerande. Kursen väver ihop tidigare terminers teoretiska och praktiska kunskaper. Du kommer att få lära dig ett fördjupat arbetsterapeutiskt resonemang inom en variation av olika verksamhetsområden och vårdnivåer som finns inom Region Stockholm. Läs mer om lärandemålen i kursplanen.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstarten på denna kurs innebär att halva din arbetsterapeututbildning är avklarad. Kursen är fem veckor och ges mellan 16:e januari och 19:e februari vårterminen 2023. Kursen bedrivs på helfart, dvs. 40 h per vecka och undervisningen sker på plats i KI´s lokaler, samt genom vissa externa besök som t.ex en hjälpmedelscentral och vissa digitala föreläsningar via zoom.

Inför kursstart

I kursen träffar ni, digitalt, många kliniskt verksamma arbetsterapeuter som föreläser utifrån deras syn på arbetsterapiprocessen inom olika vårdnivåer. Kursen innehåller seminarier om bedömningsinstrument, målformuleringar och åtgärder för både barn och vuxna. Kursen avslutas med en individuell muntlig och skriftlig examination gällande arbetsterapiprocessen utifrån ett patientfall.

I och med att denna kurs har fokus på arbetsterapiprocessen i olika former rekommenderas att du förbereder dig genom att uppdatera dina kunskaper gällande konceptuella modeller, processmodeller och målformuleringar som du läste under termin 1 och 2.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om webbregistrering.

 

Examination och omexamination

Ordinarie tillfälle för den individuella 3-stegsexaminationen sker 5:e kursveckan varje termin och för vårterminen 2023 innebär det att examinationen sker vecka 7.

Övriga obligatoriska moment i kursen består av seminarier och vid ev frånvaro eller underkänd på seminariet så erhålls samma dag som seminariet en kompletteringsuppgift som ska vara tillbaka senast 14 dagar efter det schemalagda seminariet.

 

För dig som ska göra omexamination av 3-stegsexaminationen vecka 7 gäller att du måste registrera tid på vårterminens kurswebb i Canvas (VT23) och där föranmäla dig till omexaminationen under ”uppgifter”. Deadline för anmälan till omexamination är 18/1.

 

Observera att för att få tillgång till höstterminens kursrum så måste studenter med rester först kontakta kursansvarig lärare samt studievägledaren för att få hjälp att ordna med tillfällesbyte i Ladok, så att omregistrering på kursen möjliggörs.

Schema

Schema Arbetsterapi 1 - Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande VT23

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Anna Johansson

Kursansvarig

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare