För studenter på kursen Basvetenskap 3 kurskod 2LA002

Kursens utgår ifrån de basvetenskapliga disciplinerna anatomi och histologi samt grundläggande klinisk medicin med tonvikt på anamnes och statusundersökning. Basvetenskapligt innehåll och lärandemål är anpassade till gällande internationellt vedertaget core curriculum i anatomi och omfattar de i kursen ingående topografiska områdena huvud, hals, thorax, buk, bäcken, rygg, samt övre och nedre extremiteter.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Profile image

Zakaryah Abdulkarim

Kursansvarig och Examinator
Profile image

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

  • Mer information om kursen kommer att delges senare.
  • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok. Registreringsperioden till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.
  • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
  • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursens sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
  • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

       

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

Ansökan om TG (tillgodoräknande) för hela eller del av kursen ska ske så tidigt som möjligt, då handläggningstiden för tillgodoräknande kan ta upp till två månader innan du får ett besked.

Blankett Ansökan om tillgodoräknande ska fyllas i och skickas in tillsammans med relevanta bilagor som krävs för bedömningen.

 

Blankett TG

E-mail: kursexp@neuro.ki.se

 

 

 

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: Studera med funktionsvariation

 

ZA
Innehållsgranskare:
Elinor Schüberg
2023-11-09