För studenter på kursen Examensarbete i sexuell, repoduktiv och perinatal hälsa (15 hp) kurskod 2BM021

I kursen ingår att planera och genomföra ett examensarbete inom huvudämnet; systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar; metodologiska och forskningsetiska diskussioner; muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbeten. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT23

Kursstart måndag den 16 januari 2023. Kursintroduktion sker i lokal Nils Ringertz.

Kursavslut den 26 mars 2023.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Kursansvarig

Wibke Jonas

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare