För studenter på kursen Examensarbete i sexuell, repoduktiv och perinatal hälsa (15 hp) kurskod 2BM021

I kursen ingår att planera och genomföra ett examensarbete inom huvudämnet; systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar; metodologiska och forskningsetiska diskussioner; muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbeten. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndag den 28 augusti. Schema publiceras senast 2 v före kursstart.

Kursavslut den 5 november.

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Kursansvarig

Wibke Jonas

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
EA
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-04-06