För studenter på kursen Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (15 hp) kurskod 2BM021

I kursen ingår att planera och genomföra ett examensarbete inom huvudämnet; systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar; metodologiska och forskningsetiska diskussioner; muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbeten. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT24

Kursstart måndag den 26 augusti. Schema publiceras senast 2 v före kursstart.

Kursavslut den 3 november.

Kontaktuppgifter

Profile image

Michael Wells

Examinator
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
EE
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-04-11