För studenter på kursen Hälsa, delaktighet och aktivitet (15 hp) kurskod 1AR025

I termin två på arbetsterapeutprogrammet läser du bland annat om hälsa, delaktighet och aktivitet. Denna kurs fokuserar på hur man arbetar som arbetsterapeut. Du lär dig om olika perspektiv på hälsa och om det terapeutiska resonemanget, båda viktiga för arbetsterapiprocessen. Genom analysering och tillämpning av olika arbetsterapiprocessmodeller får du en djupare förståelse för vad en arbetsterapeut gör. Livsmiljöns påverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet är också en viktig del i kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursen ges på helfart under tio veckor, det vill säga 40 h studier per vecka, från den 2:a oktober till den 8:e december höstterminen 2023Förbered dig genom att läsa igenom kursplanen. Där hittar du information om målen för kursen, litteratur och examination.

 

Kursintroduktionen äger rum kl 09.00 den 2/10 i sal S 102, på entréplan i Zanderska huset (Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg). Se schema för ytterligare info.

 

Om kursen

Kursen består av teori och tre veckor verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Följande tre moment ingår:

  • Moment 1 – Terapeutisk resonemang (7,5 hp)
  • Moment 2 – Livsmiljöns inverkan på hälsa, delaktighet och aktivitet (3,5 hp)
  • Moment 3 – VIL (4 hp)

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema för Hälsa, delaktighet och aktivitet HT23

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Brorsson

Examinator

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
AB
Innehållsgranskare:
2023-08-28