För studenter på kursen Immunologi - metodik och diagnostik (inkl transfusionsmedicin) (5,0 hp) kurskod 1BA158

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i immunologi, inklusive metodik och diagnostik inom immunologi och transfusionsmedicin.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen börjar med immunologi, teori. Du kan förbereda dig genom att läsa kapitel 1 i kurslitteraturen "Basic Immunology-Function and Disorsders of the immune system" Abbas A, Lichtman A, 6th updated ed. 2019.

Kurslitteratur i Transfusionsmedicin meddelas i samband med kursstart (tidigare angiven bok har utgått).

Parallellt med kursen läses kursen i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

”Välkomna till kursstart i Immunologi – metodik och diagnostik inklusive transfusionsmedicin den 17 mars!

Kursintroduktionen, liksom samtliga föreläsningar, kommer att ges via zoom.
Vi kommer också att ha ett obligatoriskt seminarium den 12 april.
Seminariet kommer att baseras på presentationer av grupparbete med patientfall, och gruppindelning för detta görs i samband med kursstart.

Parallellt med kursen kommer ni att göra laborationer i immunologi/transfusionsmedicin som ingår i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap 1BA176.
Det är sammanlagt tre laborationstillfällen per student och gruppindelning är densamma som tidigare laborationstillfällen under termin 4.

Vi ses den 17/3 i zoom! ”

Schema

Länk till schema: (se bifogat dokument nedan)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Annica Lindkvist

Kursansvarig