För studenter på kursen Immunologi - metodik och diagnostik (inkl transfusionsmedicin) (5,0 hp) kurskod 1BA158

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i immunologi, inklusive metodik och diagnostik inom immunologi och transfusionsmedicin.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen börjar med immunologi, teori. Du kan förbereda dig genom att läsa kapitel 1 i kurslitteraturen "Basic Immunology-Function and Disorsders of the immune system" Abbas A, Lichtman A, 6th updated ed. 2019.

Kurslitteratur i Transfusionsmedicin meddelas i samband med kursstart (tidigare angiven bok har utgått).

Parallellt med kursen läses kursen i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

Kursen startar med en kursintroduktion den 14 mars klockan 13.00 i sal 4Y.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Annica Lindkvist

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-05-07